Orhan Kemal Erkılıç
Köşe Yazarı
Orhan Kemal Erkılıç
 

Seyit Ardıç vahim duruma çözüm çalışmaları sundu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliğine Sektörel Yaklaşımlar” panelinde ASO 2. OSB’nin yeşil dönüşüm ve çevre ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı ve ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seyit Ardıç’ın çok özel bir konumu vardı. Çünkü Türkiye ekonomisinin istihdam ve üretim üssü olan OSB’leri temsilen katılan tek isimdi. Sunumu da bu özelliğine uygun bir içerikteydi doğal olarak. Moderatörlüğünü İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu’nun yaptığı panelde ayrıca Akademi Çevre AŞ. İklim ve Çevre Müdürü Piraye Gök de konuşma yaptı. Zirveye Ankara’dan katılan heyette Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü’nün yanı sıra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Komisyon Üyeleri Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile akademisyenler ve delegeler de yer aldı. Durum tespiti ve izahat Konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı ve ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seyit Ardıç, “Günümüzde büyük bir iklim kriziyle karşı karşıyayız” diyerek net bir durum saptaması yaptıktan sonra, bu saptamasına açıklık getirdi: “İklim değişikliği, insanlığın geleceğini tehdit eden ve küresel ekonomiyi temelden etkileyen en önemli ekolojik sorundur.” IPCC Kırmızı Kodlu İklim Raporu hatırlatan Ardıç, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşabilse bile, sıcaklık artışının ancak 1,5 C ile sınırlanabileceğini söyledi. Durum öylesine vahim ki, “Yarın tüm fosil yakıtlara son versek bile, iklim değişikliğinin birçok sonucu şimdiden bizimle ve gelecekte de bizimle olmaya devam edecek.” Bu durumda, ‘sanayide çevreye duyarlı üretim modelleri’ önem kazanıyor. “Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bir parçası olan düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde, Türk Sanayicisinin rekabet gücünün korunması gerekiyor.” ASO 2. OSB’nin faaliyetleri Türk sanayisinin ‘riskleri yönetmek’ ve ‘kaçınmak’ gibi alanlarda performansının geliştirilmesine vurgu yapan Seyit Ardıç, “Organize Sanayi Bölgesi modelinin ‘çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme’ yolunda, sanayicilerin önemli bir destekçisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü OSB’ler, sanayi tesislerinin tek başına üstlenemeyecekleri su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı, arıtma tesisi gibi yatırım ve işletme maliyeti yüksek hizmetleri sunarak çevre kirliliğinin önlenmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor” dedi. Seyit Ardıç, yaklaşık 600 hektar alanda 307 sanayi parseli bulunan ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin, 130 aktif üretim sanayi tesisine hizmet verdiğini, bu tesislerin sektörel sınıflanmasını, OSB içinde bunlara uygun katı atık yönetimi, atık su arıtımı, yağmur suyu altyapısı ve içme suyu altyapısı hizmetlerinin merkezi olarak sağlandığını aktardı. Yeşil Rota Projesi “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Bölgemizdeki sanayicilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve onlara destek sunmak için ‘Sanayinin Yeşil Rotası Projesi’ni başlattık” diyen Ardıç, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ile protokol yaptıklarını ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve çözümlerini belirlemeye yönelik birlikte rutin çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Hazırlanan çevresel durum raporlarından, karbon ve su ayakizi hesaplamalarından, tesislerin yeşil dönüşüm için yatırım ihtiyaçlarından söz eden Seyit Ardıç, bu yolla, düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir rekabet avantajı elde etmeyi hedeflediklerini anlattı. Ve son sözü: “Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten, ekosistem hizmetlerini sorumlu tüketen ve bilim temelli hedefler ile azaltım çalışmalarını yapılandıran bir sanayi için tüm paydaşlarımızla eş güdümle ve iş birliği içerisinde çalışmak için ASO 2. OSB olarak hazırız” oldu. Ankara, sanayileşmenin de başkenti olurken, çağın gereklerine uygun koşullara da kavuşuyor.
Ekleme Tarihi: 10 Kasım 2021 - Çarşamba

Seyit Ardıç vahim duruma çözüm çalışmaları sundu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliğine Sektörel Yaklaşımlar” panelinde ASO 2. OSB’nin yeşil dönüşüm ve çevre ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı ve ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seyit Ardıç’ın çok özel bir konumu vardı. Çünkü Türkiye ekonomisinin istihdam ve üretim üssü olan OSB’leri temsilen katılan tek isimdi. Sunumu da bu özelliğine uygun bir içerikteydi doğal olarak. Moderatörlüğünü İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu’nun yaptığı panelde ayrıca Akademi Çevre AŞ. İklim ve Çevre Müdürü Piraye Gök de konuşma yaptı. Zirveye Ankara’dan katılan heyette Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü’nün yanı sıra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Komisyon Üyeleri Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile akademisyenler ve delegeler de yer aldı. Durum tespiti ve izahat Konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı ve ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seyit Ardıç, “Günümüzde büyük bir iklim kriziyle karşı karşıyayız” diyerek net bir durum saptaması yaptıktan sonra, bu saptamasına açıklık getirdi: “İklim değişikliği, insanlığın geleceğini tehdit eden ve küresel ekonomiyi temelden etkileyen en önemli ekolojik sorundur.” IPCC Kırmızı Kodlu İklim Raporu hatırlatan Ardıç, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşabilse bile, sıcaklık artışının ancak 1,5 C ile sınırlanabileceğini söyledi. Durum öylesine vahim ki, “Yarın tüm fosil yakıtlara son versek bile, iklim değişikliğinin birçok sonucu şimdiden bizimle ve gelecekte de bizimle olmaya devam edecek.” Bu durumda, ‘sanayide çevreye duyarlı üretim modelleri’ önem kazanıyor. “Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bir parçası olan düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde, Türk Sanayicisinin rekabet gücünün korunması gerekiyor.” ASO 2. OSB’nin faaliyetleri Türk sanayisinin ‘riskleri yönetmek’ ve ‘kaçınmak’ gibi alanlarda performansının geliştirilmesine vurgu yapan Seyit Ardıç, “Organize Sanayi Bölgesi modelinin ‘çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme’ yolunda, sanayicilerin önemli bir destekçisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü OSB’ler, sanayi tesislerinin tek başına üstlenemeyecekleri su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı, arıtma tesisi gibi yatırım ve işletme maliyeti yüksek hizmetleri sunarak çevre kirliliğinin önlenmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor” dedi. Seyit Ardıç, yaklaşık 600 hektar alanda 307 sanayi parseli bulunan ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin, 130 aktif üretim sanayi tesisine hizmet verdiğini, bu tesislerin sektörel sınıflanmasını, OSB içinde bunlara uygun katı atık yönetimi, atık su arıtımı, yağmur suyu altyapısı ve içme suyu altyapısı hizmetlerinin merkezi olarak sağlandığını aktardı. Yeşil Rota Projesi “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Bölgemizdeki sanayicilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve onlara destek sunmak için ‘Sanayinin Yeşil Rotası Projesi’ni başlattık” diyen Ardıç, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ile protokol yaptıklarını ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve çözümlerini belirlemeye yönelik birlikte rutin çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Hazırlanan çevresel durum raporlarından, karbon ve su ayakizi hesaplamalarından, tesislerin yeşil dönüşüm için yatırım ihtiyaçlarından söz eden Seyit Ardıç, bu yolla, düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir rekabet avantajı elde etmeyi hedeflediklerini anlattı. Ve son sözü: “Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten, ekosistem hizmetlerini sorumlu tüketen ve bilim temelli hedefler ile azaltım çalışmalarını yapılandıran bir sanayi için tüm paydaşlarımızla eş güdümle ve iş birliği içerisinde çalışmak için ASO 2. OSB olarak hazırız” oldu. Ankara, sanayileşmenin de başkenti olurken, çağın gereklerine uygun koşullara da kavuşuyor.
Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.