Dr. Osman Yıldız
Köşe Yazarı
Dr. Osman Yıldız
 

GÜÇLÜ BİREY, YETKİN BİREYDİR-3: Mesleki eğitim, beceri ve dijital boyut

Günümüzde, çevre-yeşil-iklim ile dijitalleşmeden oluşan ikiz geçiş kavramını tartışıyoruz. Mesleki eğitim ve beceri konusunu şimdi dijital boyut ile ele alıyoruz. 21. Yüzyıl Becerileri, toplum ve iş alanlarında başarılı olabilmek için eğitimciler, iş dünyası liderleri, akademisyenler ve devlet kurumları tarafından ortaklaşa oluşturulmuş yetenek ve öğrenme eğilimlerini, okur-yazarlıkları, yetkinlikleri içeren becerilerdir. Bu beceriler ister öğrenci ister çalışan olsun, hızla değişen, dijital bir toplumda başarılı olmaları için gereken becerilere odaklanır. Söz konusu becerilerin birçoğu derin öğrenme ile ilişkilidir ve analitik düşünme, problem çözme ve işbirliği şeklinde üç kategoriyi gerektirir. 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı ise öğrenme yeterliliklerini İngilizce karşılığı 4 C's olan dört başlık altında sunmaktadır:- İşbirliği (Collaboration), - İletişim (Communication), - Eleştirel Düşünme (Critical Thinking) ve – Yaratıcılık(Creativity) Avrupa’daki mesleki eğitim sistemi, ilgili kurum ve kuruluşları (paydaşları) bir araya getiren ve sağlıklı çalışan ağlar (network) üzerine dayalıdır ki söz konusu ağlar içinde sosyal ortaklar sıfatıyla işveren kuruluşları ve işçi sendikaları aktif şekilde yer alır. Avrupa’da sürdürebilir rekabet edebilirlik, sosyal adalet ve toplumsal dayanıklılık hedefleyen Avrupa Beceriler Gündemi, insanlara ömürleri boyunca becerilerini geliştirmek için kararlı politikaları ve uygulamaları kapsar. Bireysel öğrenme hesapları (ILAs) ile hayat boyu öğrenme yolunda her türlü küçük, kazanımları elde etme beceri (micro-credentials) girişimleri, söz konusu eylem planının öncelikleri arasındadır.   Avrupa Birliği üyesi ve adayı ülkelerde eğitim alanında, özellikle de mesleki eğitim politikalarında ortak stratejiler ve yeknesak politikalar geliştirilmektedir. Bunlara somut örnek olarak aşağıdaki programlar ve ağlar verilebilir: Avrupa Beceriler Gündemi, Avrupa 2020 Stratejisi, Erasmus+ Programı, Europass, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF), Avrupa Mesleki Eğitimde Kalite Güvence Sistemi (EQAVET), Avrupa Becerileri, Yeterlilikleri, Yetkinlikleri ve Meslekler Sınıflandırması(ESCO), Mikro Krediler (microcredentials), Bireysel Öğrenme Hesapları (ILAs), Avrupa Sosyal Haklar Sütunu Eylem Planı, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP), Avrupa Komisyonu Mesleki Eğitim Danışma Komitesi (ACVT), Avrupa Çıraklık İttifakı (EAfA) vb. HAK-İŞ’İN YETERLİLİK YOLUNDA ULUSAL VE AVRUPA DÜZEYİNDE ÖNEMLİ KURUMSAL FAALİYETLERİ BULUNMAKTADIR Tüm faaliyetlerinin merkezine insanı ve onun en değerli varlıklarından olan onurunu ve emeğini yerleştiren HAK-İŞ, ilkeli, kararlı, dinamik bir sendikal yapı olarak her çalışanın, özellikle de üyelerinin kendilerini sürekli geliştirmesi ve yenilemesi gerektiğine inanmaktadır. HAK-İŞ, ülkemizde ve Avrupa’da mesleki eğitim ağlarında aktif şekilde yer almaktadır ve aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bünyesinde 9 daimi komite faaliyet gösteren HAK-İŞ, onlardan birisini “Eğitim ve Planlama Komitesi” adı altında eğitim çalışmalarına tahsis etmiştir. HAK-İŞ, ulusal düzeyde MYK Yönetim Kurulu’nda çalışanlar kesimini temsil etmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun 27sektör komitesi çalışmalarında üye olarak aktif bir şekilde yer almaktadır. HAK-İŞ, Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde mesleki eğitim odaklı bir yapı olan ve ECVET’ten evrilen Mesleki Eğitim Uzmanları Ekibi (nVET) çalışmalarına katkı sunmaktadır. HAK-İŞ, ulusal bir sınav merkezine sahiptir. HAK-İŞ MEYEB, 22.05.2012 tarihinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere kurulmuştur. TÜRKAK tarafından akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme merkezimiz günümüzde 5 farklı sektörde 22 meslekte farklı seviyelerde sınav yapmaktadır. MEYEB, bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında ve 18.794 adayın sınavını yaparak 17.560 mesleki yeterlilik belgesi vermiştir. Uzun yıllardan beri Avrupa Komisyonu’na mesleki eğitim alanında destek sunan Mesleki Eğitim Danışma Komitesi (ACVT) üyesidir. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) Eğitim Komitesi çalışmalarını düzenli şekilde takip etmektedir. HAK-İŞ,  Avrupa Çıraklık İttifakı (EAfA)’nın Türkiye’den tek üyesidir. Bu İttifak gençlere staj olanaklarını nitel ve nicel olarak iyileştirme çabalarına yeni bir boyut kazandırmaktadır. HAK-İŞ, gelecekte de, projeli çalışma kültürünü esas alarak tüm mensuplarının kapasitelerini geliştirmek amacıyla eğitim çalışmalarına ivme kazandırarak sürdürecektir. (BİTTİ)
Ekleme Tarihi: 16 Kasım 2022 - Çarşamba

GÜÇLÜ BİREY, YETKİN BİREYDİR-3: Mesleki eğitim, beceri ve dijital boyut

Günümüzde, çevre-yeşil-iklim ile dijitalleşmeden oluşan ikiz geçiş kavramını tartışıyoruz. Mesleki eğitim ve beceri konusunu şimdi dijital boyut ile ele alıyoruz.

 • 21. Yüzyıl Becerileri, toplum ve iş alanlarında başarılı olabilmek için eğitimciler, iş dünyası liderleri, akademisyenler ve devlet kurumları tarafından ortaklaşa oluşturulmuş yetenek ve öğrenme eğilimlerini, okur-yazarlıkları, yetkinlikleri içeren becerilerdir. Bu beceriler ister öğrenci ister çalışan olsun, hızla değişen, dijital bir toplumda başarılı olmaları için gereken becerilere odaklanır.

Söz konusu becerilerin birçoğu derin öğrenme ile ilişkilidir ve analitik düşünme, problem çözme ve işbirliği şeklinde üç kategoriyi gerektirir.

 • 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı ise öğrenme yeterliliklerini İngilizce karşılığı 4 C's olan dört başlık altında sunmaktadır:- İşbirliği (Collaboration), - İletişim (Communication), - Eleştirel Düşünme (Critical Thinking) ve – Yaratıcılık(Creativity)
 • Avrupa’daki mesleki eğitim sistemi, ilgili kurum ve kuruluşları (paydaşları) bir araya getiren ve sağlıklı çalışan ağlar (network) üzerine dayalıdır ki söz konusu ağlar içinde sosyal ortaklar sıfatıyla işveren kuruluşları ve işçi sendikaları aktif şekilde yer alır.
 • Avrupa’da sürdürebilir rekabet edebilirlik, sosyal adalet ve toplumsal dayanıklılık hedefleyen Avrupa Beceriler Gündemi, insanlara ömürleri boyunca becerilerini geliştirmek için kararlı politikaları ve uygulamaları kapsar. Bireysel öğrenme hesapları (ILAs) ile hayat boyu öğrenme yolunda her türlü küçük, kazanımları elde etme beceri (micro-credentials) girişimleri, söz konusu eylem planının öncelikleri arasındadır.  
 • Avrupa Birliği üyesi ve adayı ülkelerde eğitim alanında, özellikle de mesleki eğitim politikalarında ortak stratejiler ve yeknesak politikalar geliştirilmektedir. Bunlara somut örnek olarak aşağıdaki programlar ve ağlar verilebilir:
 • Avrupa Beceriler Gündemi,
 • Avrupa 2020 Stratejisi,
 • Erasmus+ Programı,
 • Europass,
 • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF),
 • Avrupa Mesleki Eğitimde Kalite Güvence Sistemi (EQAVET),
 • Avrupa Becerileri, Yeterlilikleri, Yetkinlikleri ve Meslekler Sınıflandırması(ESCO),
 • Mikro Krediler (microcredentials),
 • Bireysel Öğrenme Hesapları (ILAs),
 • Avrupa Sosyal Haklar Sütunu Eylem Planı,
 • Avrupa Eğitim Vakfı (ETF),
 • Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP),
 • Avrupa Komisyonu Mesleki Eğitim Danışma Komitesi (ACVT),
 • Avrupa Çıraklık İttifakı (EAfA) vb.

HAK-İŞ’İN YETERLİLİK YOLUNDA ULUSAL VE AVRUPA DÜZEYİNDE ÖNEMLİ KURUMSAL FAALİYETLERİ BULUNMAKTADIR

Tüm faaliyetlerinin merkezine insanı ve onun en değerli varlıklarından olan onurunu ve emeğini yerleştiren HAK-İŞ, ilkeli, kararlı, dinamik bir sendikal yapı olarak her çalışanın, özellikle de üyelerinin kendilerini sürekli geliştirmesi ve yenilemesi gerektiğine inanmaktadır.

HAK-İŞ, ülkemizde ve Avrupa’da mesleki eğitim ağlarında aktif şekilde yer almaktadır ve aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir.

 • Bünyesinde 9 daimi komite faaliyet gösteren HAK-İŞ, onlardan birisini “Eğitim ve Planlama Komitesi” adı altında eğitim çalışmalarına tahsis etmiştir.
 • HAK-İŞ, ulusal düzeyde MYK Yönetim Kurulu’nda çalışanlar kesimini temsil etmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun 27sektör komitesi çalışmalarında üye olarak aktif bir şekilde yer almaktadır.
 • HAK-İŞ, Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde mesleki eğitim odaklı bir yapı olan ve ECVET’ten evrilen Mesleki Eğitim Uzmanları Ekibi (nVET) çalışmalarına katkı sunmaktadır.
 • HAK-İŞ, ulusal bir sınav merkezine sahiptir. HAK-İŞ MEYEB, 22.05.2012 tarihinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere kurulmuştur. TÜRKAK tarafından akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme merkezimiz günümüzde 5 farklı sektörde 22 meslekte farklı seviyelerde sınav yapmaktadır.

MEYEB, bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında ve 18.794 adayın sınavını yaparak 17.560 mesleki yeterlilik belgesi vermiştir.

 • Uzun yıllardan beri Avrupa Komisyonu’na mesleki eğitim alanında destek sunan Mesleki Eğitim Danışma Komitesi (ACVT) üyesidir. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) Eğitim Komitesi çalışmalarını düzenli şekilde takip etmektedir.
 • HAK-İŞ,  Avrupa Çıraklık İttifakı (EAfA)’nın Türkiye’den tek üyesidir. Bu İttifak gençlere staj olanaklarını nitel ve nicel olarak iyileştirme çabalarına yeni bir boyut kazandırmaktadır.

HAK-İŞ, gelecekte de, projeli çalışma kültürünü esas alarak tüm mensuplarının kapasitelerini geliştirmek amacıyla eğitim çalışmalarına ivme kazandırarak sürdürecektir.

(BİTTİ)

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.