Sanayide dijital dönüşümü hızlandıracak program

Ekonomi 22.03.2023 - 11:31, Güncelleme: 22.03.2023 - 11:31
 

Sanayide dijital dönüşümü hızlandıracak program

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası işbirliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan “ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi”nin (ASO Model Fabrika) 9. ve 10. Öğren Dönüş Programı Lansman toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) düzenlenen toplantıya, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, sanayiciler ve eğitime katılan firma yetkilileri katıldı.  ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç konuşmasında, 2018 yılında faaliyete giren ASO Model Fabrika'nın bugün verimlilik konusunda ülkeye örnek olan bir girişim olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Sanayi devrimi ile başlayan süreçten bu yana dünya ekonomileri, tarihin hiçbir döneminde olmayan bir hızla büyümüştür. İnanılmaz hızla dönüşen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemin en önemli iki kavramı etkinlik ve verimliliktir. Daha az kaynakla daha çok üretim, daha nitelikli üretim, kaynak verimliliğini ortaya çıkaran yenilikçilik, üretimin ana belirleyicisi olacaktır. Hepimizin bildiği gibi pandemi süreci hem küresel hem de yerel üretim ve ticaret yapısının değişimini beraberinde getirdi. Bu süreçte bir taraftan üretimde yerelleşme ve ticarette korumacılık eğilimleri yoğunlaşırken, diğer taraftan sürdürülebilir imalat çözümlerine yönelik gelişmelerin hızlandığı bir süreci tecrübe ediyoruz.” “Model Fabrikalar, firma katılımcılarını sistematik için eğiten, koçluk yapan merkezlerdir” Ardıç, üretimde sürdürülebilirliğin unsurunun dijitalleşme olduğunu söyledi. Ardıç, diğer temel unsurun ise kaynakların verimli kullanımı olduğunu ifade ederek, “Bu bağlamda son dönemlerde kaynak verimliliğine dayanan yalın üretim süreçleri giderek yaygınlaşmaktadır. Yalın üretim; üretimde verimliliği artırmak ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOBİ) başta olmak üzere bütün sanayi işletmelerinde ürün ve hizmetlerine değer katmayan süreçleri elimine ederek, bu sayede üretim maliyetlerini düşürmek, zamanında teslimat oranlarını yükseltmek ve kaliteyi iyileştirmek gibi temel çıktıları olan bir dönüşüm modeli ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Model Fabrikalar işte tam da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak deneyimsel öğrenme ilkeleriyle, gerçek bir üretim hattında yalın üretim metotları uygulanarak verimliliğin hiçbir yeni yatırım yapmadan artırabildiğini gösteren, firma katılımcılarını bu sistematik için eğiten, koçluk yapan merkezlerdir” diye konuştu. “Çağdaş sanayileşme ve üretim, Türkiye’nin yeni büyüme modelinin temelinde yer almalıdır” Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ile kurdukları KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi olan Model Fabrikası ile KOBİ’lere verimlilik ve sanayide dijitalleşme konusunda uygulamalı eğitimler veren Türkiye’de örnek bir merkez olduğunu belirterek, “Model Fabrika sanayimize yenilikçi ve verimlilik odaklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu merkezle birlikte yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin teorik kavram pratiğe dönüşür hale gelmiş, sanayicilerimiz yaparak ve uygulayarak öğrenme yetisine kavuşmuştur. Model Fabrika'daki öğrenme programları sonunda tek bir ilave istihdam kullanmadan, tek bir kuruş ilave yatırım yapmadan yüzde 150 ile yüzde 200’leri bulan oranlarda verimlilik artışları sağlandığını bizler memnuniyetle gördük. Aynı sabit maliyetle üretimin çarpıcı düzeyde arttırılabiliyor olması, ülkemizde verimliliğin ne kadar çok önceliklendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Özetle ifade etmek isterim ki çağdaş sanayileşme ve üretim, Türkiye’nin yeni büyüme modelinin temelinde yer almalıdır. Üretimin temelinde yer alması gereken unsurlar ise verimlilik, yenilikçilik ve dijitalleşme olacaktır” ifadelerini kullandı.  ASO MODEL FABRİKA:  Üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması amacıyla kurulan ASO Model Fabrika’da hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkeleri öğretilerek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Model Fabrika’da yüzde 65 uygulamalı, yüzde 35 kurumsal eğitimden faydalanılarak, deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı programları benimseniyor. Bu çerçevede Model Fabrika'nın ana hizmet alanlarından biri olan Öğren-Dönüş Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleri ile Ağustos 2019’da başladı. Öğren-Dönüş Programı ile KOBİ ve küçük işletmelerin hiçbir yeni yatırım yapmadan sadece üretime bakış açılarını değiştirerek “Yalın Üretim Metodolojisi” ile verimliliklerini önemli ölçüde artırmaları, elde ettikleri kazanımları kendi içlerinde yayarak sürdürebilir kılmaları, iş hacimlerini ve istihdamlarını artırmaları sağlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası işbirliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan “ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi”nin (ASO Model Fabrika) 9. ve 10. Öğren Dönüş Programı Lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) düzenlenen toplantıya, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, sanayiciler ve eğitime katılan firma yetkilileri katıldı. 

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç konuşmasında, 2018 yılında faaliyete giren ASO Model Fabrika'nın bugün verimlilik konusunda ülkeye örnek olan bir girişim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Sanayi devrimi ile başlayan süreçten bu yana dünya ekonomileri, tarihin hiçbir döneminde olmayan bir hızla büyümüştür. İnanılmaz hızla dönüşen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemin en önemli iki kavramı etkinlik ve verimliliktir. Daha az kaynakla daha çok üretim, daha nitelikli üretim, kaynak verimliliğini ortaya çıkaran yenilikçilik, üretimin ana belirleyicisi olacaktır. Hepimizin bildiği gibi pandemi süreci hem küresel hem de yerel üretim ve ticaret yapısının değişimini beraberinde getirdi. Bu süreçte bir taraftan üretimde yerelleşme ve ticarette korumacılık eğilimleri yoğunlaşırken, diğer taraftan sürdürülebilir imalat çözümlerine yönelik gelişmelerin hızlandığı bir süreci tecrübe ediyoruz.”

“Model Fabrikalar, firma katılımcılarını sistematik için eğiten, koçluk yapan merkezlerdir”
Ardıç, üretimde sürdürülebilirliğin unsurunun dijitalleşme olduğunu söyledi. Ardıç, diğer temel unsurun ise kaynakların verimli kullanımı olduğunu ifade ederek, “Bu bağlamda son dönemlerde kaynak verimliliğine dayanan yalın üretim süreçleri giderek yaygınlaşmaktadır. Yalın üretim; üretimde verimliliği artırmak ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOBİ) başta olmak üzere bütün sanayi işletmelerinde ürün ve hizmetlerine değer katmayan süreçleri elimine ederek, bu sayede üretim maliyetlerini düşürmek, zamanında teslimat oranlarını yükseltmek ve kaliteyi iyileştirmek gibi temel çıktıları olan bir dönüşüm modeli ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Model Fabrikalar işte tam da bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak deneyimsel öğrenme ilkeleriyle, gerçek bir üretim hattında yalın üretim metotları uygulanarak verimliliğin hiçbir yeni yatırım yapmadan artırabildiğini gösteren, firma katılımcılarını bu sistematik için eğiten, koçluk yapan merkezlerdir” diye konuştu.

“Çağdaş sanayileşme ve üretim, Türkiye’nin yeni büyüme modelinin temelinde yer almalıdır”
Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ile kurdukları KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi olan Model Fabrikası ile KOBİ’lere verimlilik ve sanayide dijitalleşme konusunda uygulamalı eğitimler veren Türkiye’de örnek bir merkez olduğunu belirterek, “Model Fabrika sanayimize yenilikçi ve verimlilik odaklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu merkezle birlikte yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin teorik kavram pratiğe dönüşür hale gelmiş, sanayicilerimiz yaparak ve uygulayarak öğrenme yetisine kavuşmuştur. Model Fabrika'daki öğrenme programları sonunda tek bir ilave istihdam kullanmadan, tek bir kuruş ilave yatırım yapmadan yüzde 150 ile yüzde 200’leri bulan oranlarda verimlilik artışları sağlandığını bizler memnuniyetle gördük. Aynı sabit maliyetle üretimin çarpıcı düzeyde arttırılabiliyor olması, ülkemizde verimliliğin ne kadar çok önceliklendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Özetle ifade etmek isterim ki çağdaş sanayileşme ve üretim, Türkiye’nin yeni büyüme modelinin temelinde yer almalıdır. Üretimin temelinde yer alması gereken unsurlar ise verimlilik, yenilikçilik ve dijitalleşme olacaktır” ifadelerini kullandı. 

ASO MODEL FABRİKA: 

Üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması amacıyla kurulan ASO Model Fabrika’da hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkeleri öğretilerek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Model Fabrika’da yüzde 65 uygulamalı, yüzde 35 kurumsal eğitimden faydalanılarak, deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı programları benimseniyor. Bu çerçevede Model Fabrika'nın ana hizmet alanlarından biri olan Öğren-Dönüş Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleri ile Ağustos 2019’da başladı. Öğren-Dönüş Programı ile KOBİ ve küçük işletmelerin hiçbir yeni yatırım yapmadan sadece üretime bakış açılarını değiştirerek “Yalın Üretim Metodolojisi” ile verimliliklerini önemli ölçüde artırmaları, elde ettikleri kazanımları kendi içlerinde yayarak sürdürebilir kılmaları, iş hacimlerini ve istihdamlarını artırmaları sağlanıyor.

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.