RAFİ AY: ÖZ İPLİK İŞ “EMEK” TARAFINDADIR… İNSANLIK İÇİN DAYANIŞMA İÇİNDEDİR

Çalışma Hayatı 24.05.2023 - 23:55, Güncelleme: 24.05.2023 - 23:55
 

RAFİ AY: ÖZ İPLİK İŞ “EMEK” TARAFINDADIR… İNSANLIK İÇİN DAYANIŞMA İÇİNDEDİR

Öz İplik İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 21-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplandı.
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay’ın başkanlığında toplanan Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Samet Ceylan, Genel Sekreter Turgay Ulutürk, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, şube-bölge-il-ilçe başkanları ve sekreterlerinin, örgütlenme uzmanlarının ve genel merkez çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Çeşitli çalıştayların ve eğitimlerin gerçekleştiği Başkanlar Kurulu Toplantısında Genel Başkanımız Rafi AY, çalışma hayatının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkanımızın yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda Öz İplik İş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi hazırlandı.   BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ   “BEYAZ BAYRAK” GİBİ ÖNERİLERİ DİKKATE ALINAN SENDİKA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ Öz İplik İş Sendikası bulunduğu her koşulda ve dönemde yerinde, geleceğe odaklı, yenilikçi çalışmalar ve öneriler geliştirmiştir. Bunlardan biri de “Beyaz Bayrak” projesidir. Sendikamız, işçisine saygılı, sendikal örgütlenme olan, vergi ve primlerini düzenli ödeyen, kısaca çalışma barışına ve hukuka saygı gösteren işyerlerinin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve ayırt edici olması için söz konusu işyerlerine “Beyaz Bayrak” verilmesi projesinin sahibidir. Bu projemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca da benimsenmesinden gurur duymaktayız. “TALEPLERİMİZ ARASINDA BULUNAN EYT’NİN ÇIKMIŞ OLMASI ÖNEMLİ GELİŞMEDİR” Uzun süredir mücadelesini sürdürdüğümüz Emeklilikte Yaşa Takılanların haklarının büyük ölçüde karşılandığı düzenlemeyi olumlu buluyoruz. ÖZ İPLİK İŞ İNSANLIK İÇİN DAYANIŞMA İÇİNDEDİR Öz İplik İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, insanlık için tam dayanışma içinde olduğunu ilan eder. İnsanlık adına, hiçbir ayrım gözetmeksizin pandemi, deprem, yoksulluk, afet, felaketlerde üyelerini gözeterek insani ihtiyaçlarının karşılanması, acılarını azaltılması için çabalamayı; her türlü şiddeti önlemeyi, dezavantajlı bireylere destek olmayı önceler. “DEPREM SÜRECİNDE ÜYELERİMİZİN YANINDA OLDUK” Öz İplik İş Sendikası olarak depremin ilk anlarından itibaren üyelerimizin, depremzedelerin yanında olduk. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Deprem yaralarını sarmak için atılan büyük-küçük her türlü adım önemliydi. OHAL sürecinde bölgede işi korumak için alınan kısa çalışma, nakdi ücret, sözleşme süre uzatma, sosyal güvenlik destekleri de olumlu bir yaklaşımdı.  “YETKİ SÜRECİNİN UZUNLUĞU EMEKÇİLERİN ALEYHİNEDİR” Sendikal yetki süreci oldukça uzundur. Sendikalaşmaya karşı işverenlerin süreci daha da uzatmak için bilinçli olarak yetkiye itiraz etmektedirler.  Geçen zaman zarfında ise işçilere çeşitli yollar üzerinden yaptıkları baskılarla üyelikten istifaya zorlamaktadırlar. Teknik olarak bir işyerinde örgütlenme sağlandığında kayıtlardan yetki seviyesine gelindiği görüldüğü ve yetki verildiği anda toplu sözleşme süreci başlatılabilmelidir. Yetkiye itiraz olsa dahi bu toplu sözleşme sürecini engellememeli ve toplu sözleşme dönemi başlamalıdır. Bütün kayıtlar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımızda mevcuttur. Bir işyerinde sendikanın yetkisinin olup olmadığı anında görülebilmektedir. Mahkeme ve itiraz süreci uzundur. Bu örgütlenmenin önünde büyük bir engeldir. Öyle ki, uzun süren yetki davalarından dolayı dava sonuçlandığında bazen ne işyeri ne de işçi bulunamamaktadır. ÖZ İPLİK İŞ “EMEK” TARAFINDADIR Ülkemiz 14 Mayıs’ta sandığa gitmiş Cumhurbaşkanlığı ile  28. Dönem Milletvekilleri için oy kullanmış, seçimler ikinci tura kalmıştır. Öz İplik İş Sendikası olarak  bizler emek tarafındayız. Emek ve emekçiler kazansın itiyoruz. Emekçilerin sorunlarının daha fazla gündeme geldiği ve çözüldüğü daha refah ve daha insanca yaşayabileceğimiz bir ekonomik ve sosyal ortam diliyoruz. “EMEKÇİLERİN HAKKININ KORUNMASI ŞARTI ÖNCELENMELİDİR” Öz İplik İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmanın sebebinin emekçiler olmadığını, bu nedenle hiçbir şekilde ekonomik yükün emekçilere yüklenmesinin kabul edilmeyeceğini bildirir.  Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, iş ve işçiyi koruyan düzenlemelerdeki aşınmalar, örgütlenme önündeki engellerle mücadele gündemimizdeki yerini korumaktadır. “ÇALIŞANLARIN HUKUKU DAHA FAZLA KORUNMALIDIR” Sendikal örgütlenme Anayasal bir haktır. Anayasamızda verilen bu hak, hukuk dışı yollarla engellenmeye çalışılmakta, emekçilerin iradeleri engellenmektedir. İnsan hakkı ihlali düzeyinde girişimler söz konusu olabilmektedir. Anayasal düzeydeki bu hak ihlallerinin önüne geçilmesi Anayasanın ve demokrasinin gereğidir. Çalışanlar hukuken daha fazla korunmalıdır. İşçinin işvereni şikâyeti kolay değildir. Bütün güvenlik birimlerimiz, idarecilerimiz ve en son noktada yargımız Anayasada verilen örgütlenme hakkının kullanılmasına destek olmalıdır. Devletimizin hakem olma görevi yanında güçsüzü koruma yükümlülüğü de bulunmaktadır. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında kamu tarafı hukukun tam gereğinin uygulanması yönünde tavır almalıdır. “TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DESTEKLENMELİDİR” Sektörler desteklenirken toplumdaki yaygınlığı, istihdam potansiyeli, vasıfsız ve kadın işçi çalıştırma niteliği, ihracata katkısı ve uluslararası rekabet koşulları temel kriterler haline getirilmelidir. Dünyada tekstil ve hazır giyim sanayiini terketmiş bir ülke yoktur. Halen dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Katma değeri yüksek, sosyal adaleti sağlayan bir sektördür ve gelecekte de bu özelliğini koruyacaktır. Ülkemiz tekstil ve hazır giyim-dokuma sektörü ülkemize dolar kazandıran, dış ticaret fazlası veren, istihdam deposu bir sektördür. Alternatifi yoktur. Bu nedenle sektörümüzde örgütlenme artırılmalı, işletmeler daha fazla desteklenmeli, sayısal dönüşüm, yeşil dönüşüm, markalaşma ve katma değerli ürünlerin üretimine geçiş sağlanmalıdır. “DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ” Öz İplik İş Başkanlar Kurulu, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün öneminin farkındadır. Sektörün bütün bileşenlerinin bu dönüşüme hazırlanması gerektiğine inanmaktadır. Öz İplik İş emeğin hakkını korumak yanında, geleceğe de hazırlayan, işletmelerin geleceğine de katkı veren bir sendikadır. Yeşil dönüşümü görüp sürdürülebilirlik birimini kuran ilk sendikayız. Tekstil ve hazır giyim işçisi Dünyanın en nitelikli işçilerindendir. Bütün dünyadan siparişlerin ülkemize kaymasını sağlayan işçilerimizin becerisidir. Bu becerinin hakkı verilmelidir. Öz İplik İş yeniçağın gerektirdiği becerileri üyelerine kazandıran bir sendikadır. “ŞİDDETLE MÜCADELE DAHA FAZLA YAYGINLAŞTIRILMALI” İşyeri şiddetinin önlenmesine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve uygulanmasında önemli roller üstlenen sendikamız Öz İplik İş, şiddetle mücadele etmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması, kampanyalar düzenlenmesi okullarda şiddetle mücadele ve insan haklarını tanıtıcı bilinçlendirici çalışmalar yapılmasını ve hatta askerde konuyla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi gerektiğine inanmaktadır. “KÖPRÜ SENDİKA ANLAYIŞIYLA İŞKOLUMUZDA ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERE ULAŞMA HEDEFİNDEYİZ” Öz İplik İş, iş barışının, verimliliğin, refahın yolunun örgütlü, toplu pazarlık düzeni oturmuş, sendikalı işyerlerinde olabileceğine inancını teyit eder. Mutluluk, refah, iş barışı, daha iyi iş ve hakça bölüşüm için işçilerimizi Öz İplik İş’te örgütlenmeye çağırıyoruz. Öz İplik İş’in nihai hedefi işkolundaki tüm sendikasız işçilere ulaşmak ve üye yapmaktır. Değişimin, dönüşümün, gelişimin öncü köprü sendikası olmayı, çalışma hayatında yaşanan tüm gelişmelerde de emeği ve emekçiyi korumak için de adil geçişi savunacağız. Çeşitli faaliyetlerle üyelerimizin, yaşama ve hayata karşı yaşama karşı daha dinamik ve etkin olmalarına katkıda bulunacağız. “SEKTÖRÜMÜZE YÖNELİK ÖNCÜ ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ” Çalışma hayatına katkıları tartışılamayacak kadar önemli olan ve insan hayatına dokunan; proje ve eğitim faaliyetlerimizle öncü çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz.
Öz İplik İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 21-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında toplandı.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay’ın başkanlığında toplanan Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Samet Ceylan, Genel Sekreter Turgay Ulutürk, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, şube-bölge-il-ilçe başkanları ve sekreterlerinin, örgütlenme uzmanlarının ve genel merkez çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Çeşitli çalıştayların ve eğitimlerin gerçekleştiği Başkanlar Kurulu Toplantısında Genel Başkanımız Rafi AY, çalışma hayatının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkanımızın yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda Öz İplik İş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi hazırlandı.

 

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

 

“BEYAZ BAYRAK” GİBİ ÖNERİLERİ DİKKATE ALINAN SENDİKA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Öz İplik İş Sendikası bulunduğu her koşulda ve dönemde yerinde, geleceğe odaklı, yenilikçi çalışmalar ve öneriler geliştirmiştir. Bunlardan biri de “Beyaz Bayrak” projesidir. Sendikamız, işçisine saygılı, sendikal örgütlenme olan, vergi ve primlerini düzenli ödeyen, kısaca çalışma barışına ve hukuka saygı gösteren işyerlerinin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve ayırt edici olması için söz konusu işyerlerine “Beyaz Bayrak” verilmesi projesinin sahibidir. Bu projemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca da benimsenmesinden gurur duymaktayız.

“TALEPLERİMİZ ARASINDA BULUNAN EYT’NİN ÇIKMIŞ OLMASI ÖNEMLİ GELİŞMEDİR”

Uzun süredir mücadelesini sürdürdüğümüz Emeklilikte Yaşa Takılanların haklarının büyük ölçüde karşılandığı düzenlemeyi olumlu buluyoruz.

ÖZ İPLİK İŞ İNSANLIK İÇİN DAYANIŞMA İÇİNDEDİR

Öz İplik İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, insanlık için tam dayanışma içinde olduğunu ilan eder. İnsanlık adına, hiçbir ayrım gözetmeksizin pandemi, deprem, yoksulluk, afet, felaketlerde üyelerini gözeterek insani ihtiyaçlarının karşılanması, acılarını azaltılması için çabalamayı; her türlü şiddeti önlemeyi, dezavantajlı bireylere destek olmayı önceler.

“DEPREM SÜRECİNDE ÜYELERİMİZİN YANINDA OLDUK”

Öz İplik İş Sendikası olarak depremin ilk anlarından itibaren üyelerimizin, depremzedelerin yanında olduk. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Deprem yaralarını sarmak için atılan büyük-küçük her türlü adım önemliydi. OHAL sürecinde bölgede işi korumak için alınan kısa çalışma, nakdi ücret, sözleşme süre uzatma, sosyal güvenlik destekleri de olumlu bir yaklaşımdı.

 “YETKİ SÜRECİNİN UZUNLUĞU EMEKÇİLERİN ALEYHİNEDİR”

Sendikal yetki süreci oldukça uzundur. Sendikalaşmaya karşı işverenlerin süreci daha da uzatmak için bilinçli olarak yetkiye itiraz etmektedirler.  Geçen zaman zarfında ise işçilere çeşitli yollar üzerinden yaptıkları baskılarla üyelikten istifaya zorlamaktadırlar. Teknik olarak bir işyerinde örgütlenme sağlandığında kayıtlardan yetki seviyesine gelindiği görüldüğü ve yetki verildiği anda toplu sözleşme süreci başlatılabilmelidir. Yetkiye itiraz olsa dahi bu toplu sözleşme sürecini engellememeli ve toplu sözleşme dönemi başlamalıdır. Bütün kayıtlar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımızda mevcuttur. Bir işyerinde sendikanın yetkisinin olup olmadığı anında görülebilmektedir. Mahkeme ve itiraz süreci uzundur. Bu örgütlenmenin önünde büyük bir engeldir. Öyle ki, uzun süren yetki davalarından dolayı dava sonuçlandığında bazen ne işyeri ne de işçi bulunamamaktadır.

ÖZ İPLİK İŞ “EMEK” TARAFINDADIR

Ülkemiz 14 Mayıs’ta sandığa gitmiş Cumhurbaşkanlığı ile  28. Dönem Milletvekilleri için oy kullanmış, seçimler ikinci tura kalmıştır. Öz İplik İş Sendikası olarak  bizler emek tarafındayız. Emek ve emekçiler kazansın itiyoruz. Emekçilerin sorunlarının daha fazla gündeme geldiği ve çözüldüğü daha refah ve daha insanca yaşayabileceğimiz bir ekonomik ve sosyal ortam diliyoruz.

“EMEKÇİLERİN HAKKININ KORUNMASI ŞARTI ÖNCELENMELİDİR”

Öz İplik İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmanın sebebinin emekçiler olmadığını, bu nedenle hiçbir şekilde ekonomik yükün emekçilere yüklenmesinin kabul edilmeyeceğini bildirir.  Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, iş ve işçiyi koruyan düzenlemelerdeki aşınmalar, örgütlenme önündeki engellerle mücadele gündemimizdeki yerini korumaktadır.

“ÇALIŞANLARIN HUKUKU DAHA FAZLA KORUNMALIDIR”

Sendikal örgütlenme Anayasal bir haktır. Anayasamızda verilen bu hak, hukuk dışı yollarla engellenmeye çalışılmakta, emekçilerin iradeleri engellenmektedir. İnsan hakkı ihlali düzeyinde girişimler söz konusu olabilmektedir. Anayasal düzeydeki bu hak ihlallerinin önüne geçilmesi Anayasanın ve demokrasinin gereğidir. Çalışanlar hukuken daha fazla korunmalıdır. İşçinin işvereni şikâyeti kolay değildir. Bütün güvenlik birimlerimiz, idarecilerimiz ve en son noktada yargımız Anayasada verilen örgütlenme hakkının kullanılmasına destek olmalıdır. Devletimizin hakem olma görevi yanında güçsüzü koruma yükümlülüğü de bulunmaktadır. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında kamu tarafı hukukun tam gereğinin uygulanması yönünde tavır almalıdır.

“TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DESTEKLENMELİDİR”

Sektörler desteklenirken toplumdaki yaygınlığı, istihdam potansiyeli, vasıfsız ve kadın işçi çalıştırma niteliği, ihracata katkısı ve uluslararası rekabet koşulları temel kriterler haline getirilmelidir. Dünyada tekstil ve hazır giyim sanayiini terketmiş bir ülke yoktur. Halen dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Katma değeri yüksek, sosyal adaleti sağlayan bir sektördür ve gelecekte de bu özelliğini koruyacaktır. Ülkemiz tekstil ve hazır giyim-dokuma sektörü ülkemize dolar kazandıran, dış ticaret fazlası veren, istihdam deposu bir sektördür. Alternatifi yoktur. Bu nedenle sektörümüzde örgütlenme artırılmalı, işletmeler daha fazla desteklenmeli, sayısal dönüşüm, yeşil dönüşüm, markalaşma ve katma değerli ürünlerin üretimine geçiş sağlanmalıdır.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”

Öz İplik İş Başkanlar Kurulu, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün öneminin farkındadır. Sektörün bütün bileşenlerinin bu dönüşüme hazırlanması gerektiğine inanmaktadır. Öz İplik İş emeğin hakkını korumak yanında, geleceğe de hazırlayan, işletmelerin geleceğine de katkı veren bir sendikadır. Yeşil dönüşümü görüp sürdürülebilirlik birimini kuran ilk sendikayız. Tekstil ve hazır giyim işçisi Dünyanın en nitelikli işçilerindendir. Bütün dünyadan siparişlerin ülkemize kaymasını sağlayan işçilerimizin becerisidir. Bu becerinin hakkı verilmelidir. Öz İplik İş yeniçağın gerektirdiği becerileri üyelerine kazandıran bir sendikadır.

“ŞİDDETLE MÜCADELE DAHA FAZLA YAYGINLAŞTIRILMALI”

İşyeri şiddetinin önlenmesine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve uygulanmasında önemli roller üstlenen sendikamız Öz İplik İş, şiddetle mücadele etmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması, kampanyalar düzenlenmesi okullarda şiddetle mücadele ve insan haklarını tanıtıcı bilinçlendirici çalışmalar yapılmasını ve hatta askerde konuyla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi gerektiğine inanmaktadır.

“KÖPRÜ SENDİKA ANLAYIŞIYLA İŞKOLUMUZDA ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERE ULAŞMA HEDEFİNDEYİZ”

Öz İplik İş, iş barışının, verimliliğin, refahın yolunun örgütlü, toplu pazarlık düzeni oturmuş, sendikalı işyerlerinde olabileceğine inancını teyit eder. Mutluluk, refah, iş barışı, daha iyi iş ve hakça bölüşüm için işçilerimizi Öz İplik İş’te örgütlenmeye çağırıyoruz. Öz İplik İş’in nihai hedefi işkolundaki tüm sendikasız işçilere ulaşmak ve üye yapmaktır. Değişimin, dönüşümün, gelişimin öncü köprü sendikası olmayı, çalışma hayatında yaşanan tüm gelişmelerde de emeği ve emekçiyi korumak için de adil geçişi savunacağız. Çeşitli faaliyetlerle üyelerimizin, yaşama ve hayata karşı yaşama karşı daha dinamik ve etkin olmalarına katkıda bulunacağız.

“SEKTÖRÜMÜZE YÖNELİK ÖNCÜ ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışma hayatına katkıları tartışılamayacak kadar önemli olan ve insan hayatına dokunan; proje ve eğitim faaliyetlerimizle öncü çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.