HAK-İŞ ve UNTM, iş birliğini her alanda güçlendirecek

Çalışma Hayatı 03.08.2023 - 13:43, Güncelleme: 04.08.2023 - 08:56
 

HAK-İŞ ve UNTM, iş birliğini her alanda güçlendirecek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Mehmet Ali Kayabaşı’nın, Fas Ulusal İşçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı ile UNTM Başdanışmanı ve Başkanlar Kurulu Başkanının HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırlaması sırasında iş birliği ve dayanışma mesajları verildi.
Dursun ERKILIÇ   Uluslararası iş birliği ve ilişkilerini arttırarak sürdüren HAK-İŞ’te bugün Fas’tan misafirler vardı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Mehmet Ali Kayabaşı, Fas Ulusal İşçi Sendikalar Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed ve UNTM Başdanışmanı ve Başkanlar Kurulu Başkanı Abdelılah Elhaloutı’yi HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon olarak uluslararası dayanışmaya, iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, UNTM ile olan ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi. Konuk sendikacılar da HAK-İŞ’in tecrübesine ve gücüne dikkat çekerek bundan faydalanmak istediklerini, bunun için tecrübe paylaşımı yönünde faaliyetler gerçekleştirileceğini vurguladı. Mahmut Arslan’ın “Sorunlarımız ve hedeflerimiz ortak” söylemiyle, çözüm yolları ve hedeflere ulaşma konusunda ortak hareket edilmesinin önemi üzerinde mutabık kalındı. HAK-İŞ, uluslararası düzeydeki etkinliklerini arttırarak devam ettirirken gerçekleşen buluşmada verilen mesajlar, ilişki ve iş birliklerinin geleceğine dair umutları daha da arttırdı.   KONUŞMALARDA ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI   Mahmut Arslan, Zouıten Mohamed ve Abdelılah Elhaloutı’nın konuşmalarında yaptığı değerlendirmeler ve ortak vurgular özetle şöyle: - Türkiye ile Fas ve HAK-İŞ ile UNTM ilişkilerinin ve iş birliklerinin güçlendirilmesi… - Ortak hedefler için ortaklaşa hareket edilmesi… - Bazı alanlarda çalışma komiteleri kurulması… - HAK-İŞ’in uluslararası tecrübesinin paylaşımı… - HAK-İŞ ve UNTM bünyesinde bulunan sendikaların da ikili ilişkiler kurması ve geliştirmesinin teşviki… - Emekçilerin hakkını / hukukunu arama ve ulusal / uluslararası alanlardaki mücadele alanlarında karşılıklı destek verilmesi… - Dünyada, bölgede yaşanan gelişmeler ve emperyal güçlerin sömürü düzenin sürmesi yolundaki faaliyetleri sonucu bozulan ekonomilerin, artan enflasyon ve hayat pahalılığının, işsizliğin acımasızlığına karşı emekçilerin ve tüm insanların korunması… - İmzalanan toplu iş sözleşmeleriyle elde edilen hakların erimesine, emekçilerin işsiz kalmasına, yoksullaşmasına sebep olan tüm gelişmelere karşı iş birliği yapılması… - Susuzluk ve iklim değişikliği gibi felaketlere karşı ortak tavır alınması… - UNTM’nin ITUC’a üyeliğin desteklenmesi… - Filistin ve Kudüs konularında ortak hareket edilmesi… - Kutsal Kitabımız Kuranı Kerimin yakılması ve bu yolla Müslümanların tahrik edilerek onları hedef alacak gelişmelere meydan vermemek için ortak mücadele verilmesi… *** HAK-İŞ’TEN YAPILAN AÇIKLAMA hak-iş'İN resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ziyaret ve görüşmeyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ağustos 2023 tarihinde Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed ve UNTM Genel Konseyi Başkanı Abdelılah Elhaloutı ile HAK-İŞ’te bir araya geldi.  Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed ve UNTM Genel Konseyi Başkanı Abdelılah Elhaloutı, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Kayabaşı, Genel Sekreterimiz Eda Akbulut, uzmanlarımız ve basın mensupları katıldı. “Filistin ve Kudüs Ortak davamız” Genel Başkanımız Arslan, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sürecinde bizlerle sürekli dayanışma içerisinde olan, Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu’nun (UNTM) HAK-İŞ açısından özel bir yeri olduğunu belirterek, “Özellikle UNTM’nin deprem felaketinde bizlerle dayanışma içerisinde oldukları için teşekkür ediyorum. UNTM'nin konfederasyonumuz açısından  özel bir yeri var. Çünkü uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği’ni beraber kurduk ve aktif bir şekilde uluslararası Filistin ve Kudüs Sendikalar Birliği'nde birlikte çalıştık. Onun için ilişkilerimizin en önemli boyutunu oluşturan Filistin sorunu iki konfederasyon için gerçekten son derece önemli gündem olarak kabul ettiğimiz konular” dedi. “UNTM Kongresinde Türkiye ve HAK-İŞ’e Büyük Bir Sevgi Vardı” Arslan, Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu’nun kuruluşunun 50. Yılı olması münasebetiyle tebrik dileklerini iletti. Arslan, 2018 yılında gerçekleştirilen UNTM kongresine katıldığını hatırlatarak, kongreye katılan tüm ülkelerin sendikaları ve konfederasyonları arasında HAK-İŞ’e özel bir önem atfedildiğini anımsattı. Arslan, “Sayın Başbakan'ın konuşmasından sonra konfederasyonumuza genel kurulda hitap etme imkânı vermişlerdi. Salondaki Türkiye ve HAK-İŞ sevgisini, muhabbetini coşkusunu bizzat yaşamıştım. Onun için bütün UNTM mensuplarına başta önceki genel sekreterimiz şimdi başkanlar konseyi başkanımız olmak üzere gerçekten teşekkür ediyorum. Türkiye ve HAK-İŞ’e karşı büyük bir sevgi ve sempati var. Onu bizzat kongrede yaşadık ve gördük” dedi. “UNTM ve HAK-İŞ Aynı İstikamette” HAK-İŞ’in Uluslararası Filistin ve Kudüs'e destek Sendikalar Birliği ile birlikte 2019 yılında Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinin önünde gerçekleştirdiği eyleme UNTM’nin verdiği destek dolayısıyla bir kez daha teşekkürlerini dile getiren Arslan, UNTM ve HAK-İŞ’in aynı istikamette, aynı doğrultuda düşünen ve birlikte çalışmayı önemseyen bir yapısı olduğunu söyledi.  “UNTM Aktif, Dinamik ve Çalışanların Sempatisini Kazanmış Bir Örgüt” Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızdan kapasiteleri ölçüsünde UNTM'nin sendikalarıyla ikili iş birliği anlaşmalarını daha da yaygınlaştırmak istediğini vurgulayan Arslan, “Genel İşler İşkolunda bunu başardık. Diğerlerinde de inşallah bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. UNTM'nin FAS'ta önemli bir üye sayısına sahip olduğunu hatırlatmak istiyorum. İkinci büyük konfederasyon 600 binden fazla üyesi var. FAS genelinde örgütlülüğünü gerçekleştiren bir konfederasyonumuz aktif, dinamik gerçekten çalışanların umudu ve sempatisini kazanmış bir örgütle çalışmaktan ayrıca mutluyuz” diye konuştu.  “Türkiye ve Fas İlişkileri Önemli Bir Aşamada” Türkiye ve Fas ilişkilerinin bugün gelinen noktada önemli bir aşamada olduğunu belirten Arslan, Türkiye ve Fas hükümetlerinin ilişkilerinin iyi gittiği bir dönem olduğunu, Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesinin ardından gerçekleşen toplantıya Fas’tan üst düzey bir katılım olduğunu, Kral 6. Muhammed’in uluslararası ilişkiler konusunda son dönemde gerçekleştirdiği açıklamaların bölgesel barış adına önemli adımlar olduğunu değerlendirdi. Arslan “Fas’ın ulusal sınırlarının korunması konusundaki çabalarını da destekliyoruz” dedi. “Dünyadaki Tüm Emekçilerin Daha Fazla İş Birliği Yapmaya İhtiyacı Var” Son 40 yılda hem dünyada hem de ülkelerimizde emeğin milli gelirden aldığı payda ciddi bir düşüş söz konusu olduğunu ve dünyadaki tüm emekçilerin daha fazla işbirliği yapmaya her dönemden daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan, “Sermayenin milli gelirden aldığı paylar artarken emeğin milli gelirden aldığı paylarda bir düşme eğrisi devam ediyor. Bu durum bütün dünyadaki emekçilerin daha fazla iş birliği yapmasını gerektirecek en önemli konulardan bir tanesi. Bunun tersine çevrilmesi mücadelesinde bütün dünya emekçileri ile olduğu gibi UNTM ile iş birliği yapacağız ve bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Sorunlarımız ortak” dedi.  Türkiye Bütün Olumsuzlukların Üstesinden Gelebilecek Potansiyele Sahip Son dönemde pandemi başta olmak üzere Ukrayna-Rusya savaşı, asrın felaketi ve arkasından seçimlerin gerçekleştirilmesi ve akabinde uluslararası birtakım güçlerin Türkiye üzerinde oynamaya çalıştıkları algı operasyonları neticesinde ülkemizde bazı olumsuzlukların ortaya çıktığını belirten Arslan, gerçekleşen olumsuzluklar içerisinde en önemli sorunun ekonomik bağlamda yaşanan olumsuzluklar olduğunu dile getirdi. Arslan. “Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye gerçekten dinamik nüfusu müteşebbis ruhu ve potansiyeli olarak bu sorunların üstesinden gelebilecek bir altyapıya sahip. Ben bütün bu yaşadığımız zorlukların geçici olduğunu, bunu ortadan kaldırmak için hep beraber ülke insanları olarak ve toplumun her kesimi olarak ortak mücadele yapmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum” diye konuştu. “Kuran-ı Kerim’e Yapılan Saldırılar Büyük Bir Provokasyon” Son aylarda Avrupa ülkelerinde yaşanan İslamofobi kapsamındaki Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırılar ve Kuran-ı Kerim’i yakma girişimlerinin büyük bir provokasyon olduğunu değerlendiren Arslan, “İslam dünyası büyük bir provokasyonla karşı karşıya, bununla ilgili ne yazık ki Avrupa Birliği ülkelerinden ortak bir itiraz çıkmamakta. İslam dünyasını bu konuda tahrik etmek yaşanacak bir kısım olumsuzlukları kullanarak yine Müslümanlara saldırmak gibi bir art niyet var” dedi. Zouıten Mohamed;“Fas ve Türk Halkı İle Dayanışma İçerisinde” Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohammed, Türkiye’de gerçekleşen ve büyük bir coğrafyayı etkileyen deprem felaketi dolayısıyla Fas halkının Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı yaralananlara acil şifalar diledi. HAK-İŞ ve UNTM konfederasyonlarının hedeflerinin ortak olduğunu ve çalışanların imkanlarını arttırmak olduğunu belirten Mohammed, iki konfederasyon arasındaki ilişkileri uluslararası alanda güçlendirmek istediklerini ve bilgi alışverişini arttırmak istediklerini vurguladı. “HAK-İŞ’in Tecrübelerinden ve Birikimlerinden Faydalanmak İstiyoruz” Tecrübe ve birikimleri paylaşmanın önemine değinen Mohammed, “HAK-İŞ’in tecrübelerinden ve birikimlerinden faydalanmak istiyoruz. Biliyoruz ki HAK-İŞ sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da çok önemli bir konfederasyondur” dedi. HAK-İŞ ile UNTM arasında önemli ikili işbirliği anlaşmaları gerçekleştirildiğini ancak yaşanan son dönemdeki pandeminin etkisi ile dünyada sıkıntılı bir sürecin yaşandığını ve bir çok sektördeki çalışmanın yavaşladığını belirten Mohammed, HAK-İŞ ile UNTM arasında gerçekleşen ikili işbirliği anlaşmalarının sendikalar düzeyinde arttırılması gerektiğini en kısa zamanda HAK-İŞ ve UNTM’ye bağlı sendikalar ile toplantılar gerçekleştirerek ikili işbirliği anlaşmalarının arttırılması gerektiğini bu dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Abdelılah Elhaloutı; “HAK-İŞ ve UNTM Arasındaki İlişkilerin Kardeşliğe Bağlı İlişkiler” UNTM Genel Konseyi Başkanı Abdelılah Elhaloutı, HAK-İŞ ve UNTM’nin arasındaki ilişkilerin kardeşliğe bağlı ilişkiler olduğunu vurgulayarak, HAK-İŞ’in tecrübelerinden faydalanmanın UNTM açısından önemli olduğunu belirtti. Elhaloutı, “UNTM olarak uluslararası sendikal harekete önem veriyoruz. ITUC üyesi olmak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da HAK-İŞ’in yardımına ihtiyacımız var” dedi. İş Kanunu ve Sendikal Kanun konusunda Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunun farkında olduklarını belirten Elhaloutı, “İş Kanunu ve Sendikal Kanun konusunda HAK-İŞ’in tecrübelerinin önemli olduğuna inanıyoruz ve bu alanda birlikte çalışmak istiyoruz” dedi. Toplantı, karşılıklı hediyeleşme ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Mehmet Ali Kayabaşı’nın, Fas Ulusal İşçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı ile UNTM Başdanışmanı ve Başkanlar Kurulu Başkanının HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırlaması sırasında iş birliği ve dayanışma mesajları verildi.

Dursun ERKILIÇ

 

Uluslararası iş birliği ve ilişkilerini arttırarak sürdüren HAK-İŞ’te bugün Fas’tan misafirler vardı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Mehmet Ali Kayabaşı, Fas Ulusal İşçi Sendikalar Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed ve UNTM Başdanışmanı ve Başkanlar Kurulu Başkanı Abdelılah Elhaloutı’yi HAK-İŞ Genel Merkezinde ağırladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon olarak uluslararası dayanışmaya, iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, UNTM ile olan ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Konuk sendikacılar da HAK-İŞ’in tecrübesine ve gücüne dikkat çekerek bundan faydalanmak istediklerini, bunun için tecrübe paylaşımı yönünde faaliyetler gerçekleştirileceğini vurguladı.

Mahmut Arslan’ın “Sorunlarımız ve hedeflerimiz ortak” söylemiyle, çözüm yolları ve hedeflere ulaşma konusunda ortak hareket edilmesinin önemi üzerinde mutabık kalındı.

HAK-İŞ, uluslararası düzeydeki etkinliklerini arttırarak devam ettirirken gerçekleşen buluşmada verilen mesajlar, ilişki ve iş birliklerinin geleceğine dair umutları daha da arttırdı.

 

KONUŞMALARDA ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI

 

Mahmut Arslan, Zouıten Mohamed ve Abdelılah Elhaloutı’nın konuşmalarında yaptığı değerlendirmeler ve ortak vurgular özetle şöyle:

- Türkiye ile Fas ve HAK-İŞ ile UNTM ilişkilerinin ve iş birliklerinin güçlendirilmesi…

- Ortak hedefler için ortaklaşa hareket edilmesi…

- Bazı alanlarda çalışma komiteleri kurulması…

- HAK-İŞ’in uluslararası tecrübesinin paylaşımı…

- HAK-İŞ ve UNTM bünyesinde bulunan sendikaların da ikili ilişkiler kurması ve geliştirmesinin teşviki…

- Emekçilerin hakkını / hukukunu arama ve ulusal / uluslararası alanlardaki mücadele alanlarında karşılıklı destek verilmesi…

- Dünyada, bölgede yaşanan gelişmeler ve emperyal güçlerin sömürü düzenin sürmesi yolundaki faaliyetleri sonucu bozulan ekonomilerin, artan enflasyon ve hayat pahalılığının, işsizliğin acımasızlığına karşı emekçilerin ve tüm insanların korunması…

- İmzalanan toplu iş sözleşmeleriyle elde edilen hakların erimesine, emekçilerin işsiz kalmasına, yoksullaşmasına sebep olan tüm gelişmelere karşı iş birliği yapılması…

- Susuzluk ve iklim değişikliği gibi felaketlere karşı ortak tavır alınması…

- UNTM’nin ITUC’a üyeliğin desteklenmesi…

- Filistin ve Kudüs konularında ortak hareket edilmesi…

- Kutsal Kitabımız Kuranı Kerimin yakılması ve bu yolla Müslümanların tahrik edilerek onları hedef alacak gelişmelere meydan vermemek için ortak mücadele verilmesi…

***

HAK-İŞ’TEN YAPILAN AÇIKLAMA

hak-iş'İN resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ziyaret ve görüşmeyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 3 Ağustos 2023 tarihinde Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed ve UNTM Genel Konseyi Başkanı Abdelılah Elhaloutı ile HAK-İŞ’te bir araya geldi. 

Toplantıya, Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohamed ve UNTM Genel Konseyi Başkanı Abdelılah Elhaloutı, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Kayabaşı, Genel Sekreterimiz Eda Akbulut, uzmanlarımız ve basın mensupları katıldı.

“Filistin ve Kudüs Ortak davamız”

Genel Başkanımız Arslan, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sürecinde bizlerle sürekli dayanışma içerisinde olan, Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu’nun (UNTM) HAK-İŞ açısından özel bir yeri olduğunu belirterek, “Özellikle UNTM’nin deprem felaketinde bizlerle dayanışma içerisinde oldukları için teşekkür ediyorum. UNTM'nin konfederasyonumuz açısından  özel bir yeri var. Çünkü uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği’ni beraber kurduk ve aktif bir şekilde uluslararası Filistin ve Kudüs Sendikalar Birliği'nde birlikte çalıştık. Onun için ilişkilerimizin en önemli boyutunu oluşturan Filistin sorunu iki konfederasyon için gerçekten son derece önemli gündem olarak kabul ettiğimiz konular” dedi.

UNTM Kongresinde Türkiye ve HAK-İŞ’e Büyük Bir Sevgi Vardı”

Arslan, Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu’nun kuruluşunun 50. Yılı olması münasebetiyle tebrik dileklerini iletti. Arslan, 2018 yılında gerçekleştirilen UNTM kongresine katıldığını hatırlatarak, kongreye katılan tüm ülkelerin sendikaları ve konfederasyonları arasında HAK-İŞ’e özel bir önem atfedildiğini anımsattı. Arslan, “Sayın Başbakan'ın konuşmasından sonra konfederasyonumuza genel kurulda hitap etme imkânı vermişlerdi. Salondaki Türkiye ve HAK-İŞ sevgisini, muhabbetini coşkusunu bizzat yaşamıştım. Onun için bütün UNTM mensuplarına başta önceki genel sekreterimiz şimdi başkanlar konseyi başkanımız olmak üzere gerçekten teşekkür ediyorum. Türkiye ve HAK-İŞ’e karşı büyük bir sevgi ve sempati var. Onu bizzat kongrede yaşadık ve gördük” dedi.

UNTM ve HAK-İŞ Aynı İstikamette”

HAK-İŞ’in Uluslararası Filistin ve Kudüs'e destek Sendikalar Birliği ile birlikte 2019 yılında Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinin önünde gerçekleştirdiği eyleme UNTM’nin verdiği destek dolayısıyla bir kez daha teşekkürlerini dile getiren Arslan, UNTM ve HAK-İŞ’in aynı istikamette, aynı doğrultuda düşünen ve birlikte çalışmayı önemseyen bir yapısı olduğunu söyledi. 

UNTM Aktif, Dinamik ve Çalışanların Sempatisini Kazanmış Bir Örgüt”

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızdan kapasiteleri ölçüsünde UNTM'nin sendikalarıyla ikili iş birliği anlaşmalarını daha da yaygınlaştırmak istediğini vurgulayan Arslan, “Genel İşler İşkolunda bunu başardık. Diğerlerinde de inşallah bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. UNTM'nin FAS'ta önemli bir üye sayısına sahip olduğunu hatırlatmak istiyorum. İkinci büyük konfederasyon 600 binden fazla üyesi var. FAS genelinde örgütlülüğünü gerçekleştiren bir konfederasyonumuz aktif, dinamik gerçekten çalışanların umudu ve sempatisini kazanmış bir örgütle çalışmaktan ayrıca mutluyuz” diye konuştu. 

“Türkiye ve Fas İlişkileri Önemli Bir Aşamada”

Türkiye ve Fas ilişkilerinin bugün gelinen noktada önemli bir aşamada olduğunu belirten Arslan, Türkiye ve Fas hükümetlerinin ilişkilerinin iyi gittiği bir dönem olduğunu, Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesinin ardından gerçekleşen toplantıya Fas’tan üst düzey bir katılım olduğunu, Kral 6. Muhammed’in uluslararası ilişkiler konusunda son dönemde gerçekleştirdiği açıklamaların bölgesel barış adına önemli adımlar olduğunu değerlendirdi. Arslan “Fas’ın ulusal sınırlarının korunması konusundaki çabalarını da destekliyoruz” dedi.

“Dünyadaki Tüm Emekçilerin Daha Fazla İş Birliği Yapmaya İhtiyacı Var”

Son 40 yılda hem dünyada hem de ülkelerimizde emeğin milli gelirden aldığı payda ciddi bir düşüş söz konusu olduğunu ve dünyadaki tüm emekçilerin daha fazla işbirliği yapmaya her dönemden daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan, “Sermayenin milli gelirden aldığı paylar artarken emeğin milli gelirden aldığı paylarda bir düşme eğrisi devam ediyor. Bu durum bütün dünyadaki emekçilerin daha fazla iş birliği yapmasını gerektirecek en önemli konulardan bir tanesi. Bunun tersine çevrilmesi mücadelesinde bütün dünya emekçileri ile olduğu gibi UNTM ile iş birliği yapacağız ve bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Sorunlarımız ortak” dedi. 

Türkiye Bütün Olumsuzlukların Üstesinden Gelebilecek Potansiyele Sahip

Son dönemde pandemi başta olmak üzere Ukrayna-Rusya savaşı, asrın felaketi ve arkasından seçimlerin gerçekleştirilmesi ve akabinde uluslararası birtakım güçlerin Türkiye üzerinde oynamaya çalıştıkları algı operasyonları neticesinde ülkemizde bazı olumsuzlukların ortaya çıktığını belirten Arslan, gerçekleşen olumsuzluklar içerisinde en önemli sorunun ekonomik bağlamda yaşanan olumsuzluklar olduğunu dile getirdi. Arslan. “Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye gerçekten dinamik nüfusu müteşebbis ruhu ve potansiyeli olarak bu sorunların üstesinden gelebilecek bir altyapıya sahip. Ben bütün bu yaşadığımız zorlukların geçici olduğunu, bunu ortadan kaldırmak için hep beraber ülke insanları olarak ve toplumun her kesimi olarak ortak mücadele yapmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

“Kuran-ı Kerim’e Yapılan Saldırılar Büyük Bir Provokasyon”

Son aylarda Avrupa ülkelerinde yaşanan İslamofobi kapsamındaki Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırılar ve Kuran-ı Kerim’i yakma girişimlerinin büyük bir provokasyon olduğunu değerlendiren Arslan, “İslam dünyası büyük bir provokasyonla karşı karşıya, bununla ilgili ne yazık ki Avrupa Birliği ülkelerinden ortak bir itiraz çıkmamakta. İslam dünyasını bu konuda tahrik etmek yaşanacak bir kısım olumsuzlukları kullanarak yine Müslümanlara saldırmak gibi bir art niyet var” dedi.

Zouıten Mohamed;“Fas ve Türk Halkı İle Dayanışma İçerisinde”

Fas İşçi Sendikaları Ulusal Konfederasyonu (UNTM) Genel Başkanı Zouıten Mohammed, Türkiye’de gerçekleşen ve büyük bir coğrafyayı etkileyen deprem felaketi dolayısıyla Fas halkının Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı yaralananlara acil şifalar diledi.

HAK-İŞ ve UNTM konfederasyonlarının hedeflerinin ortak olduğunu ve çalışanların imkanlarını arttırmak olduğunu belirten Mohammed, iki konfederasyon arasındaki ilişkileri uluslararası alanda güçlendirmek istediklerini ve bilgi alışverişini arttırmak istediklerini vurguladı.

“HAK-İŞ’in Tecrübelerinden ve Birikimlerinden Faydalanmak İstiyoruz”

Tecrübe ve birikimleri paylaşmanın önemine değinen Mohammed, “HAK-İŞ’in tecrübelerinden ve birikimlerinden faydalanmak istiyoruz. Biliyoruz ki HAK-İŞ sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da çok önemli bir konfederasyondur” dedi.

HAK-İŞ ile UNTM arasında önemli ikili işbirliği anlaşmaları gerçekleştirildiğini ancak yaşanan son dönemdeki pandeminin etkisi ile dünyada sıkıntılı bir sürecin yaşandığını ve bir çok sektördeki çalışmanın yavaşladığını belirten Mohammed, HAK-İŞ ile UNTM arasında gerçekleşen ikili işbirliği anlaşmalarının sendikalar düzeyinde arttırılması gerektiğini en kısa zamanda HAK-İŞ ve UNTM’ye bağlı sendikalar ile toplantılar gerçekleştirerek ikili işbirliği anlaşmalarının arttırılması gerektiğini bu dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Abdelılah Elhaloutı; “ HAK-İŞ ve UNTM Arasındaki İlişkilerin Kardeşliğe Bağlı İlişkiler”

UNTM Genel Konseyi Başkanı Abdelılah Elhaloutı, HAK-İŞ ve UNTM’nin arasındaki ilişkilerin kardeşliğe bağlı ilişkiler olduğunu vurgulayarak, HAK-İŞ’in tecrübelerinden faydalanmanın UNTM açısından önemli olduğunu belirtti. Elhaloutı, “ UNTM olarak uluslararası sendikal harekete önem veriyoruz. ITUC üyesi olmak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da HAK-İŞ’in yardımına ihtiyacımız var” dedi.

İş Kanunu ve Sendikal Kanun konusunda Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunun farkında olduklarını belirten Elhaloutı, “İş Kanunu ve Sendikal Kanun konusunda HAK-İŞ’in tecrübelerinin önemli olduğuna inanıyoruz ve bu alanda birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.

Toplantı, karşılıklı hediyeleşme ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.