ASO Başkanı Seyit Ardıç: Yenilikçi bakış açısıyla üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz

Ekonomi 26.01.2023 - 11:04, Güncelleme: 26.01.2023 - 11:04
 

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Yenilikçi bakış açısıyla üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz

Ankara Sanayi Odası’nın ocak ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Celal Koloğlu başkanlığında TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Meclis Başkanı Celal Koloğlu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç burada yaptığı konuşmada gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. ASO Başkanı Ardıç’ın konuşmasında şunları söyledi: “Sayın TOBB Başkanım ve kıymetli yöneticileri, Meclis Başkanım, değerli Meclis üyeleri, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. Odamızın Ocak ayı olağan Meclis toplantısını üst organımız ve çatı kuruluşumuz TOBB’da yapma imkânı veren başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın başkanım, Ankara Sanayi Odası seçimleri sürecinde tarafıma göstermiş olduğumuz teveccüh ve destek için de ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Güçlü bir ekiple yola çıktık ve son derece düzeyli ve demokratik bir seçimle görevi devraldık. Bu süreçte sizlerin de desteğiyle, hedeflerimize çok daha kısa sürede ulaşabileceğimize inanıyorum. Meclis ve Komitelerimizde olması gereken ve bugüne kadar eksik kalan genç ve kadın sanayici sayısındaki ciddi artış bizi fazlasıyla güçlendirmiş durumda. ASO’nun 60 yıllık tarihinde ilk kadın yönetim kurulu üyemiz bizimle beraber. Biliyoruz ki kadın ve gençlerimizin sahip olduğu vizyon ve bakış açısıyla sanayide yeni normallere daha kolay adapte olabileceğiz. Eşitlikçi, değişim, dönüşüm ve yeniliklere açık bir yönetim yapısını oluşturmuş bulunuyoruz. Yeni yönetimimiz; yeni bir anlayışla, başkentimizi sanayi ve teknolojide lider yapmak vizyonu doğrultusunda, faaliyetlerini sürdürmekte ve Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına ve başta Ankara olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici misyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarda bulunacaktır. Sayın Başkan, Kıymetli Meclis Üyeleri; 2020-2022 yılları arasında küresel bazda pek çok olumsuzluğun yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Önce pandemi krizi, ardından Rusya-Ukrayna savaşı makroekonomik dengelerde önemli hasarlara neden oldu.  Bu olumsuzlukları yavaş yavaş geride bıraksak da, hala bazı izlerini görebiliyoruz. Dünyada enflasyonun kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu tartışılmaya devam ederken, enflasyondaki yapışkanlığın varlığı ve bu durum ile ulusal Merkez Bankalarının faiz artışı beklentisi küresel bazda ciddi oynaklık yaratmayı sürdürüyor. Yakın gelecekte, enflasyon eğilimlerinde düşüş trendine rağmen, küresel faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisi; risk algısının varlığını koruyor. Bu gelişmeler tedarik zincirinde aksaklıkların devam ettiğine işaret ederken, küreselden bölgesel tedarik zincirine bir dönüşüm sürecinin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Tedarik zincirinde pandemi sonrası elde ettiğimiz avantajı kaybetmememiz gerekiyor. Bu avantajı iyi bir şekilde kullanırsak özellikle Avrupa bölgesinin üretim üssü haline dönüşebiliriz. Sayın Başkan, Kıymetli Meclis Üyeleri; Dışarıda bu gelişmeler piyasanın yönünü belirlerken, içerde yüksek enflasyon, cari işlemler açığı ve kredi hacminde daralma ekonomik aktiviteleri zorlaştırmaya devam ediyor. Ekonomide iyileşme sürecinin iki önemli dinamiği vardır; İnanç ve Yenilikçilik. İnanç; çünkü Türkiye’ye inanan üreten ve üretmeye devam eden bir sanayici ve özel sektörün varlığı. Yenilikçilik; ülke bağımsızlığını üretimde gören; statükoyu kıran, paradigmaları yıkan, biz sanayicilerdir. Bunun en güzel örneği ekonominin yapısının bozulduğu dönemde dahi; üretmeyi bırakmak yerine, daha da arttırmak için ortaya koyduğumuz çabalardır. Ki bu çabalarımız bu gün piyasanın yeniden dengelenmesini sağlamaktadır. Mevcut paradigmayı kıran biz sanayiciler, yenilikçi bakış açısıyla, gelecekte de üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım, zaman zaman size haksız eleştirilerde bulunulduğunu duyuyoruz. Ama biz biliyoruz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin tüm ilgililerine reel kesimin sorunlarını aktarıyor, çözüm önerilerinde bulunuyor, hatta nefes kredilerinde olduğu gibi elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Ancak tüm bunları basın önünde değil, ilgili merciler nezdinde gerçekleştiriyorsunuz. Bunu gerek meclis üyelerimizin gerekse kamuoyunun bilmesini arzuladığımız için ifade etmek istedim. Değerli Başkanım, Sanayicimizin yatırım iştahının çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Lakin yatırım iştahı yüksek olan bu girişimcilere yatırım yeri bulmakta zorlanıyoruz. Almanya’nın yüzölçümünün sanayiye ayrılan payı yüzde 4 iken, bizde ise bu oran binde 4 seviyesinde. Almanya ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunun önemli bir göstergesi olarak bu oran karşımızda duruyor. Sizin de desteğinizle Ankara’da sanayicilerimizin talep ettiği, ulaşım ve insan kaynağının yeterli olduğu bölgelerde gerek mevcut organize sanayi bölgelerinin genişlemesi, gerekse de yeni organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasına bu dönemde hız vermek istiyoruz. Sanayicimiz bugün öz kaynaklarıyla arsa, bina gibi yatırımlarını tamamlayarak birikiminin büyük bir kısmını toprağa gömmekte, makine, teçhizat ve işletme sermayesi için elinde avucunda pek bir şey kalmamaktadır. Halen TOKİ eliyle rezidans ve AVM yapmak sosyal anlamda önemli olmakla birlikte, benzeri bir finansman modeliyle, sanayicilerimize uzun vadeli fabrika arsa ve binası sağlanmalı, öz kaynaklarımızı makine, teçhizat ve işletme sermayesi olarak değerlendirmeliyiz. Sizin desteğinizle böyle bir mekanizmanın kurulacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Sayın başkanım, diğer bir önemli konu da, medikal cihazlar, yapı malzemeleri, pano, trafo vb. elektrik ekipmanları gibi cihaz ve ekipmanların testlerini yapabilecek merkezlere olan ihtiyaçtır. Bu laboratuvarların ülkemizde yeterli miktar ve nitelikte kurulması birkaç açıdan önemlidir.  Birincisi test için ülkemiz dışına gönderdiğimiz cihazlar için hem kaynak aktarıyoruz hem de daha fazla zaman harcıyoruz. İkincisi, bu merkezler ülkemizde olsa ürün geliştirmek için önemli bir altyapıya sahip olmuş olacağız, üçüncüsü ise geliştirdiğimiz cihazları yurt dışına test için gönderdiğimizde bütün teknik bilgiyi de yabancılarla paylaşmış oluyoruz. Sizin de desteğinizle TSE ya da kamu tarafından uluslararası tanınırlığa sahip ve eksik olan test merkezlerinin hızla kurulmasını sağlamalıyız. Sayın Başkanım, Son aylarda ihracat tarafında bir yavaşlama ortaya çıkarken ithalat rakamlarının artması da bir kırılmaya işaret ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde zayıflayan dış talep ihracatı yavaşlatırken, yüksek enerji fiyatları ve canlı iç talebin neden olduğu artan ithalat değerleri, cari açığın artmasına da neden olmuştur. 2023 yılının ilk iki çeyreğinde benzer dış talep koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Özellikle yılın ikinci yarısında dünya ekonomisinde canlanma güçlenirken, bu gelişmeler ihracat hacmimize olumlu yansıyacaktır. İhracat hacminde beklenen bu canlanmayı, yenilikçi bir sanayi ve ticaret politikası ile desteklenerek, ihracat gelirlerimizi en yükseğe çıkaracak şekilde değerlendirebilmemiz mümkündür. Ticaret politikası, sanayi politikasını büyük ölçüde belirler. Rekabetçi bir ihracat yapısına kavuşmak için; faktör verimliliği, üretim faktörlerinin kalitesi, yerli ara ve sermaye malı üretimi ve kullanımı, öngörülebilirlik ve ölçek faktörü gibi unsurlar daha da önem kazanmıştır. Değerli Başkanım, Kıymetli Meclis Üyeleri; Son dönemde, asgari ücret desteğinin yükseltilmesi,  geniş kapsamlı vergi affı, imalat sanayisi ve bilişim sektöründe ilave istihdama yönelik teşviklerin uzatılacak olması gibi firmalarımızın mali yükünü azaltan destekler oldukça önemli. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanımızın geçtiğimiz haftalarda içeriğini açıkladığı 250 milyar liralık KGF kredi destek paketi gibi niteliksel dönüşümü teşvik eden desteklerden memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve niteliksel dönüşümün sağlanması için firmalara yönelik desteklerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Ev sahipliğiniz için tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.”   TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise seçimlerin Ankara Sanayi Odası’na hayırlı olmasını diledi. Hisarcıkloğlu şunları söyledi:   “4 yıl boyunca bir sorumluluğumuz var. Allah Ankara’ya 4 yıl hayırlı hizmetler yapmanızı nasip etsin. Hangi sektörden seçildiyseniz o sektörde temsilci sizsiniz. Bu makamlar alma değil, verme makamıdır. Bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ankara kendi çocukluğumda bir memur kenti iken artık bir sanayi kenti haline geldi. 4 bin sanayi ürününden 1954’ü Ankara’da üretiliyor. Ankara bir vizyon şehridir. O bakımdan gidecek daha çok yolumuz var. Unutmayın ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah yolunuzu açık etsin”
Ankara Sanayi Odası’nın ocak ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Celal Koloğlu başkanlığında TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Meclis Başkanı Celal Koloğlu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç burada yaptığı konuşmada gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. ASO Başkanı Ardıç’ın konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın TOBB Başkanım ve kıymetli yöneticileri, Meclis Başkanım, değerli Meclis üyeleri, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum.

Odamızın Ocak ayı olağan Meclis toplantısını üst organımız ve çatı kuruluşumuz TOBB’da yapma imkânı veren başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.

Sayın başkanım, Ankara Sanayi Odası seçimleri sürecinde tarafıma göstermiş olduğumuz teveccüh ve destek için de ayrıca şükranlarımı arz ediyorum.

Güçlü bir ekiple yola çıktık ve son derece düzeyli ve demokratik bir seçimle görevi devraldık. Bu süreçte sizlerin de desteğiyle, hedeflerimize çok daha kısa sürede ulaşabileceğimize inanıyorum.

Meclis ve Komitelerimizde olması gereken ve bugüne kadar eksik kalan genç ve kadın sanayici sayısındaki ciddi artış bizi fazlasıyla güçlendirmiş durumda.

ASO’nun 60 yıllık tarihinde ilk kadın yönetim kurulu üyemiz bizimle beraber.

Biliyoruz ki kadın ve gençlerimizin sahip olduğu vizyon ve bakış açısıyla sanayide yeni normallere daha kolay adapte olabileceğiz. Eşitlikçi, değişim, dönüşüm ve yeniliklere açık bir yönetim yapısını oluşturmuş bulunuyoruz.

Yeni yönetimimiz; yeni bir anlayışla, başkentimizi sanayi ve teknolojide lider yapmak vizyonu doğrultusunda, faaliyetlerini sürdürmekte ve Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına ve başta Ankara olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici misyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarda bulunacaktır.

Sayın Başkan, Kıymetli Meclis Üyeleri;

2020-2022 yılları arasında küresel bazda pek çok olumsuzluğun yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Önce pandemi krizi, ardından Rusya-Ukrayna savaşı makroekonomik dengelerde önemli hasarlara neden oldu.  Bu olumsuzlukları yavaş yavaş geride bıraksak da, hala bazı izlerini görebiliyoruz.

Dünyada enflasyonun kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu tartışılmaya devam ederken, enflasyondaki yapışkanlığın varlığı ve bu durum ile ulusal Merkez Bankalarının faiz artışı beklentisi küresel bazda ciddi oynaklık yaratmayı sürdürüyor. Yakın gelecekte, enflasyon eğilimlerinde düşüş trendine rağmen, küresel faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentisi; risk algısının varlığını koruyor. Bu gelişmeler tedarik zincirinde aksaklıkların devam ettiğine işaret ederken, küreselden bölgesel tedarik zincirine bir dönüşüm sürecinin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Tedarik zincirinde pandemi sonrası elde ettiğimiz avantajı kaybetmememiz gerekiyor. Bu avantajı iyi bir şekilde kullanırsak özellikle Avrupa bölgesinin üretim üssü haline dönüşebiliriz.

Sayın Başkan, Kıymetli Meclis Üyeleri;

Dışarıda bu gelişmeler piyasanın yönünü belirlerken, içerde yüksek enflasyon,

cari işlemler açığı ve kredi hacminde daralma ekonomik aktiviteleri zorlaştırmaya devam ediyor. Ekonomide iyileşme sürecinin iki önemli dinamiği vardır; İnanç ve Yenilikçilik. İnanç; çünkü Türkiye’ye inanan üreten ve üretmeye devam eden bir sanayici ve özel sektörün varlığı. Yenilikçilik; ülke bağımsızlığını üretimde gören; statükoyu kıran, paradigmaları yıkan, biz sanayicilerdir. Bunun en güzel örneği ekonominin yapısının bozulduğu dönemde dahi; üretmeyi bırakmak yerine, daha da arttırmak için ortaya koyduğumuz çabalardır.

Ki bu çabalarımız bu gün piyasanın yeniden dengelenmesini sağlamaktadır.

Mevcut paradigmayı kıran biz sanayiciler, yenilikçi bakış açısıyla, gelecekte de üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

Sayın Başkanım, zaman zaman size haksız eleştirilerde bulunulduğunu duyuyoruz. Ama biz biliyoruz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin tüm ilgililerine reel kesimin sorunlarını aktarıyor, çözüm önerilerinde bulunuyor, hatta nefes kredilerinde olduğu gibi elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Ancak tüm bunları basın önünde değil, ilgili merciler nezdinde gerçekleştiriyorsunuz. Bunu gerek meclis üyelerimizin gerekse kamuoyunun bilmesini arzuladığımız için ifade etmek istedim.

Değerli Başkanım,

Sanayicimizin yatırım iştahının çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Lakin yatırım iştahı yüksek olan bu girişimcilere yatırım yeri bulmakta zorlanıyoruz.

Almanya’nın yüzölçümünün sanayiye ayrılan payı yüzde 4 iken, bizde ise bu oran binde 4 seviyesinde. Almanya ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunun önemli bir göstergesi olarak bu oran karşımızda duruyor. Sizin de desteğinizle Ankara’da sanayicilerimizin talep ettiği, ulaşım ve insan kaynağının yeterli olduğu bölgelerde gerek mevcut organize sanayi bölgelerinin genişlemesi, gerekse de yeni organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasına bu dönemde hız vermek istiyoruz. Sanayicimiz bugün öz kaynaklarıyla arsa, bina gibi yatırımlarını tamamlayarak birikiminin büyük bir kısmını toprağa gömmekte, makine, teçhizat ve işletme sermayesi için elinde avucunda pek bir şey kalmamaktadır.

Halen TOKİ eliyle rezidans ve AVM yapmak sosyal anlamda önemli olmakla birlikte, benzeri bir finansman modeliyle, sanayicilerimize uzun vadeli fabrika arsa ve binası sağlanmalı, öz kaynaklarımızı makine, teçhizat ve işletme sermayesi olarak değerlendirmeliyiz. Sizin desteğinizle böyle bir mekanizmanın kurulacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum.

Sayın başkanım, diğer bir önemli konu da, medikal cihazlar, yapı malzemeleri, pano, trafo vb. elektrik ekipmanları gibi cihaz ve ekipmanların testlerini yapabilecek merkezlere olan ihtiyaçtır. Bu laboratuvarların ülkemizde yeterli miktar ve nitelikte kurulması birkaç açıdan önemlidir.  Birincisi test için ülkemiz dışına gönderdiğimiz cihazlar için hem kaynak aktarıyoruz hem de daha fazla zaman harcıyoruz. İkincisi, bu merkezler ülkemizde olsa ürün geliştirmek için önemli bir altyapıya sahip olmuş olacağız, üçüncüsü ise geliştirdiğimiz cihazları yurt dışına test için gönderdiğimizde bütün teknik bilgiyi de yabancılarla paylaşmış oluyoruz. Sizin de desteğinizle TSE ya da kamu tarafından uluslararası tanınırlığa sahip ve eksik olan test merkezlerinin hızla kurulmasını sağlamalıyız.

Sayın Başkanım,

Son aylarda ihracat tarafında bir yavaşlama ortaya çıkarken ithalat rakamlarının artması da bir kırılmaya işaret ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde zayıflayan dış talep ihracatı yavaşlatırken, yüksek enerji fiyatları ve canlı iç talebin neden olduğu artan ithalat değerleri, cari açığın artmasına da neden olmuştur.

2023 yılının ilk iki çeyreğinde benzer dış talep koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Özellikle yılın ikinci yarısında dünya ekonomisinde canlanma güçlenirken, bu gelişmeler ihracat hacmimize olumlu yansıyacaktır. İhracat hacminde beklenen bu canlanmayı, yenilikçi bir sanayi ve ticaret politikası ile desteklenerek, ihracat gelirlerimizi en yükseğe çıkaracak şekilde değerlendirebilmemiz mümkündür.

Ticaret politikası, sanayi politikasını büyük ölçüde belirler. Rekabetçi bir ihracat yapısına kavuşmak için; faktör verimliliği, üretim faktörlerinin kalitesi, yerli ara ve sermaye malı üretimi ve kullanımı, öngörülebilirlik ve ölçek faktörü gibi unsurlar daha da önem kazanmıştır.

Değerli Başkanım, Kıymetli Meclis Üyeleri;

Son dönemde, asgari ücret desteğinin yükseltilmesi,  geniş kapsamlı vergi affı, imalat sanayisi ve bilişim sektöründe ilave istihdama yönelik teşviklerin uzatılacak olması gibi firmalarımızın mali yükünü azaltan destekler oldukça önemli. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanımızın geçtiğimiz haftalarda içeriğini açıkladığı 250 milyar liralık KGF kredi destek paketi gibi niteliksel dönüşümü teşvik eden desteklerden memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizin üretim gücünün korunması ve niteliksel dönüşümün sağlanması için firmalara yönelik desteklerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

Ev sahipliğiniz için tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.”

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise seçimlerin Ankara Sanayi Odası’na hayırlı olmasını diledi. Hisarcıkloğlu şunları söyledi:

 

“4 yıl boyunca bir sorumluluğumuz var. Allah Ankara’ya 4 yıl hayırlı hizmetler yapmanızı nasip etsin. Hangi sektörden seçildiyseniz o sektörde temsilci sizsiniz. Bu makamlar alma değil, verme makamıdır. Bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ankara kendi çocukluğumda bir memur kenti iken artık bir sanayi kenti haline geldi. 4 bin sanayi ürününden 1954’ü Ankara’da üretiliyor. Ankara bir vizyon şehridir. O bakımdan gidecek daha çok yolumuz var. Unutmayın ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah yolunuzu açık etsin”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.