ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç bilgilendirdi

Güncel (İHA) - İhlas Haber Ajansı | 30.09.2021 - 10:26, Güncelleme: 30.09.2021 - 10:26
 

ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç bilgilendirdi

Ardıç: Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'i aile şirketi Ankara Sanayi Odası ve Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri işbirliğine hazırlanan "Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması ve Aile Anayasası Rehberi" düzenlenen toplantıyla Ankaralı sanayicilere tanıtıldı. Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Erol Dinçkal ve çevrimiçi olarak çok sayıda sanayici katıldı. ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, toplantının açılışında Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması ve ASO Aile Anayasası Rehberi hakkı bazı bilgiler verdi. Ardıç, şunları söyledi: "Yönetiminde aile bireylerinin söz sahibi olduğu, sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı aile üyelerinden birine veya birkaçına ait olan işletmeler, aile şirketleri olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki şirketlerin yüzde 75'e yakını aile şirketlerinden oluşmakta olup küresel gayri safi hasılanın yılda yüzde 70-90'ını da bu şirketler sağlamaktadır. En önemli ticari ortağımız olan Avrupa Birliği'nde ise aile ya da aileler tarafından kontrol edilen kayıtlı şirketlerin oranı yüzde 50'dir. Ülkemizde aile şirketlerinin oranı, dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'ini ve halka açık şirketlerin yüzde 75'ini aile şirketleri teşkil etmektedir. Ülkemizde aile şirketleri, milli gelirin yaklaşık yüzde 90'ını üretmekte, istihdam, vergi, üretim ve dış ticaret alanları başta olmak üzere, Türkiye'nin kalkınmasına çok büyük katkı sağlamaktadır. Görülmektedir ki, aile şirketleri ülkemiz ekonomisine yön veren en önemli aktörlerdendir. Bu açıdan güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü korumak açısından aile şirketlerimizin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve var olmasının sağlanması elzemdir. Bununla birlikte, Türkiye'de kurulmuş olan aile şirketlerinin %30'unun ikinci, %12'sinin üçüncü ve sadece %3'ünün dördüncü nesle ulaşabildiği görülmektedir. Ülkemizde aile şirketlerinin yaklaşık ömrünün 25-30 yıl olduğu da göz önüne alındığında, bu şirketlerin karşı karşıya oldukları en önemli zorlukların başında, kuşaktan kuşağa geçişi başarmak, kurumsal yönetişim, aile-şirket ilişkilerinin çağdaş bir düzene oturtulması gelmektedir. Bu itibarla, ekonomimizin bu önemli aktörlerinin sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşma yönünde desteklenmesi gerektiği aşikardır. Aile şirketlerinin kurumsallaşması, aile ve şirket ilişkilerinin düzenlenmesi ile gelecek nesillere aktarılmasında ise Aile Anayasası ön plana çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle, üyelerinin rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalarını yürüten Odamız, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Zafer Çağlayan'ın döneminde aile şirketleri konusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatmış ve 2005 yılında düzenlenen bir zirvenin ardından ilk Aile Anayasası çalışmasını sonuçlandırarak bir cep kitabı haline getirmiştir. Zaman içerisinde dünyada ve ekonomimizde meydana gelen değişimler ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmanın revize edilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Odamız bünyesinde yürütülen uzun çalışmalar sonucunda, bugün bir arada olduğumuz Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Erol Dinçkal'ın katkılarıyla Odamız Aile Anayasası güncellenmiş ve bir rehber niteliği kazandırılarak hem üyelerimize hem de Türkiye'deki tüm aile şirketlerinin faydasına sunulmuştur. Hızlı karar alma, aile değerleri etrafında kenetlenmiş başarıya odaklı bir yönetim anlayışı, üst düzey çalışan bağlılığı, şirket başarısının ve itibarının mümkün olan en ön planda tutulması gibi diğer şirketlere göre önemli avantajları elinde bulunduran aile şirketlerinin devamlılığını sağlayarak ekonomimize katkıda bulunmak hepimizin görevidir. Aile şirketleri konusunda şu örnekler dikkat çekicidir: Dünyada en eski aile şirketi 49 nesildir devam eden Japonya'da bir inşaat firmasıdır. ABD'de ise yaşayan en eski aile şirket 14. Nesil ve kurucusu Türk asıllıdır. Ülkemizde de nesillerden nesillere aktarılan güçlü şirketlerin dünyaya örnek olması en içten temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Aile Anayasası Rehberinin aile şirketlerimizin kurumsallaşmasına ve sürdürülebilir başarıya ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Toplantımızın tüm katılımcılar için faydalı olacağını ümit ediyor, tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
Ardıç: Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'i aile şirketi Ankara Sanayi Odası ve Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri işbirliğine hazırlanan "Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması ve Aile Anayasası Rehberi" düzenlenen toplantıyla Ankaralı sanayicilere tanıtıldı. Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Erol Dinçkal ve çevrimiçi olarak çok sayıda sanayici katıldı. ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, toplantının açılışında Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması ve ASO Aile Anayasası Rehberi hakkı bazı bilgiler verdi. Ardıç, şunları söyledi: "Yönetiminde aile bireylerinin söz sahibi olduğu, sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı aile üyelerinden birine veya birkaçına ait olan işletmeler, aile şirketleri olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki şirketlerin yüzde 75'e yakını aile şirketlerinden oluşmakta olup küresel gayri safi hasılanın yılda yüzde 70-90'ını da bu şirketler sağlamaktadır. En önemli ticari ortağımız olan Avrupa Birliği'nde ise aile ya da aileler tarafından kontrol edilen kayıtlı şirketlerin oranı yüzde 50'dir. Ülkemizde aile şirketlerinin oranı, dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'ini ve halka açık şirketlerin yüzde 75'ini aile şirketleri teşkil etmektedir. Ülkemizde aile şirketleri, milli gelirin yaklaşık yüzde 90'ını üretmekte, istihdam, vergi, üretim ve dış ticaret alanları başta olmak üzere, Türkiye'nin kalkınmasına çok büyük katkı sağlamaktadır. Görülmektedir ki, aile şirketleri ülkemiz ekonomisine yön veren en önemli aktörlerdendir. Bu açıdan güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü korumak açısından aile şirketlerimizin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve var olmasının sağlanması elzemdir. Bununla birlikte, Türkiye'de kurulmuş olan aile şirketlerinin %30'unun ikinci, %12'sinin üçüncü ve sadece %3'ünün dördüncü nesle ulaşabildiği görülmektedir. Ülkemizde aile şirketlerinin yaklaşık ömrünün 25-30 yıl olduğu da göz önüne alındığında, bu şirketlerin karşı karşıya oldukları en önemli zorlukların başında, kuşaktan kuşağa geçişi başarmak, kurumsal yönetişim, aile-şirket ilişkilerinin çağdaş bir düzene oturtulması gelmektedir. Bu itibarla, ekonomimizin bu önemli aktörlerinin sürdürülebilir büyüme ve kurumsallaşma yönünde desteklenmesi gerektiği aşikardır. Aile şirketlerinin kurumsallaşması, aile ve şirket ilişkilerinin düzenlenmesi ile gelecek nesillere aktarılmasında ise Aile Anayasası ön plana çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle, üyelerinin rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalarını yürüten Odamız, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Zafer Çağlayan'ın döneminde aile şirketleri konusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatmış ve 2005 yılında düzenlenen bir zirvenin ardından ilk Aile Anayasası çalışmasını sonuçlandırarak bir cep kitabı haline getirmiştir. Zaman içerisinde dünyada ve ekonomimizde meydana gelen değişimler ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmanın revize edilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Odamız bünyesinde yürütülen uzun çalışmalar sonucunda, bugün bir arada olduğumuz Quality Line Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürü Erol Dinçkal'ın katkılarıyla Odamız Aile Anayasası güncellenmiş ve bir rehber niteliği kazandırılarak hem üyelerimize hem de Türkiye'deki tüm aile şirketlerinin faydasına sunulmuştur. Hızlı karar alma, aile değerleri etrafında kenetlenmiş başarıya odaklı bir yönetim anlayışı, üst düzey çalışan bağlılığı, şirket başarısının ve itibarının mümkün olan en ön planda tutulması gibi diğer şirketlere göre önemli avantajları elinde bulunduran aile şirketlerinin devamlılığını sağlayarak ekonomimize katkıda bulunmak hepimizin görevidir. Aile şirketleri konusunda şu örnekler dikkat çekicidir: Dünyada en eski aile şirketi 49 nesildir devam eden Japonya'da bir inşaat firmasıdır. ABD'de ise yaşayan en eski aile şirket 14. Nesil ve kurucusu Türk asıllıdır. Ülkemizde de nesillerden nesillere aktarılan güçlü şirketlerin dünyaya örnek olması en içten temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Aile Anayasası Rehberinin aile şirketlerimizin kurumsallaşmasına ve sürdürülebilir başarıya ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Toplantımızın tüm katılımcılar için faydalı olacağını ümit ediyor, tekrar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.