ANKESOB/BMEDB toplandı

Ankara 03.07.2022 - 11:32, Güncelleme: 03.07.2022 - 11:32
 

ANKESOB/BMEDB toplandı

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı’nda; Ankara'da Mesleki Teknik Eğitim Uygulamaları ve Okul-Sektör İşbirliği faaliyetleri değerlendirildi.
ANKHABER ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Muhittin Köksal ile Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi'nin de hazır bulunduğu toplantıya; akademisyenler, STK temsilcileri, Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin müdürleri ve teknik öğretmenlerden oluşan BMEDB üyeleri yoğun katılım gösterdi. ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen'in açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal, "Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak, ülkemizin üretken bir toplum olmasında büyük öneme sahip mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin yukarı seviyelere çıkarılması ve iş piyasalarının beklediği mesleki yeterliliklerin iş hayatına kazandırılması yönünde hedeflediğimiz programlara ulaşmak için ANKESOB/BMEDB'nin çatısı altında önemli çalışmalar ortaya koyan kıymetli hocalarıma değerli katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bizler, maddi ve kültürel değer üreterek insan yaşamının kolaylaşmasına katkı yapan sizlerin görüş ve değerlendirmelerini çok önemsiyoruz. İnşallah değerli görüş ve değerlendirmelerinizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da konuşmasında "Ekonomik gelişmişlikte başarının sırrı mesleki-teknik eğitimde. Ülkemizin, kalkınması yönünde sağlayacağı başarının, mesleki-teknik eğitime gereken önemin verilmesi sonucunda olacağına inanıyorum. Mesleki teknik eğitim ile özel sektör iş piyasaları-istihdam ilişkisini daha da güçlendirmeliyiz. Ekonomik kalkınmanın en önemli aracı iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Bunun farkındalığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşyerlerimizin rekabet gücü ile verimliliğinin artırılması noktasında sürekli yeni arayışlar içerisindeyiz. Verimliliğimizi ölçümleyecek yeni bir Enstitüye ihtiyacımız var. Var olan kaynaklarımızı ekonomik ve rasyonel kullanmakla mükellefiz. Döngüsel ekonomiye geçişi sağlamak zorundayız. Ekonomi ile mesleki-teknik eğitim arasındaki yakın ilişkinin de hepimiz farkındayız. Mesleki eğitimin geleceği anlamında çok önemli bir ortak amaca hizmet eden BMEDB olarak aslında ülkemizin geleceğine çok önemli katkılarda bulunuyoruz. Bu dönem inşallah çalışmalarımız söylemde kalmayacak, eyleme de geçecek. Alacağımız kararlar esnaf ve sanatkâr camiamıza, Ankara'mıza hayırlı olur inşallah. Katılımlarınız için ANKESOB başkanımız Mehmet Yiğiner ve ekibi adına teşekkür ediyorum." dedi. ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen tarafından, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Biriminin son toplantıdan bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ile çıraklık ve işletmelerde mesleki eğitimin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı üzerine faaliyetlerini sürdüren ANKESOB İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) ve odaların İDDG çalışmaları hakkında bilgi sunumu yapıldı. Özen, sunumunun devamında şunları kaydetti: "Günümüz teknolojisi artan biçimde tekniğe dayanmaktadır. Bu durum mesleki ve teknik eğitime olan önemi artırmaktadır. İster gelişmiş ülke olun, isterse gelişmekte olan ülke olun mesleki ve teknik eğitim vazgeçilmezdir. Mesleki ve teknik eğitim önemlidir, var olmalıdır. Bizler de işgücü piyasalarının talepleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan 21.yüzyıl yetkinlikleri ile donanmış nitelikli elemanı yetiştirecek nitelikli mesleki eğitim için her türlü çabayı göstermek zorundayız. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedeflerinin 4. maddesinde de herkes için eğitim ve nitelikli eğitimin önemi üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Hedefimiz nitelikli mesleki eğitim için yeni dönemin koşullarına uygun yeni stratejiler belirlemek olmalıdır. İşyerlerinin dijital ve yeşil dönüşümüne öncü olabilecek insan kaynağı yetiştirilmelidir. Bu hususta Birlik Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimimizde olduğu gibi üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile ilgili kamu-kurum kuruluşlarının işbirliği en üst seviyeye çıkarılmalı ve oluşturulan platformlarla konu önemine binaen tartışılmalıdır. Esnaf ve sanatkârlarımızın ar-ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok danışmanlık desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. Proje odaklı gençler yetiştirebilmek için başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere, Kalkınma Ajansları için hazırlanacak projelerde hep birlikte, işbirliği içerisinde güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. Bugün de bu toplantı ile bunun en güzel örneğini görmekteyiz. Katılım ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.” Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcı Bedri Ekşi de konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu çalışma doğrultusunda ve mesleki teknik eğitim sisteminin ve işgücü-istihdam ayağının tüm paydaşlarının da destekleri ile Ankara’da kayıtlı çırak sayısını çok kısa bir süre içerisinde 6 binden 18 bine çıkardık. Sayıyı buraya çıkarırken, herkesin kapısını çaldık. Sayı arttı ama esas mesele kaliteyi artırmak, eğitimin niteliğini artırmak. Eğitimin nitelikli ve ulaşılabilir olmasını önemsiyoruz ve bu yönde eğitim programlarımızın planlamalarını yapıyoruz. Mesleki eğitimde sihirli kelime istihdam. 18 bin çırak sayısının en az yarısı işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu mesleklerde istihdam demek. Nitelikli bir meslek eğitimi için okul-sektör işbirliğinin artması yönünde karşılıklı işbirliğine her zaman hazırız.” İlgili gündem maddeleri çerçevesinde sunum ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Ankara'da Mesleki-Teknik Eğitim Uygulamaları, okul sektör işbirliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi, BMEDB üyelerinin, yürütülen ve yürütülecek çalışmalara yönelik görüş bildirme, teklif ve önerileri üzerinde duruldu. Toplantının son bölümünde; BMEDB üyelerine Mesleki ve Teknik Eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitenin artırılması yönünde yapmış oldukları çalışmalar ile ANKESOB/BMEDB’e vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. 
ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı’nda; Ankara'da Mesleki Teknik Eğitim Uygulamaları ve Okul-Sektör İşbirliği faaliyetleri değerlendirildi.

ANKHABER

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Muhittin Köksal ile Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi'nin de hazır bulunduğu toplantıya; akademisyenler, STK temsilcileri, Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin müdürleri ve teknik öğretmenlerden oluşan BMEDB üyeleri yoğun katılım gösterdi.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen'in açılış konuşmasının ardından bir konuşma yapan ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal, "Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak, ülkemizin üretken bir toplum olmasında büyük öneme sahip mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin yukarı seviyelere çıkarılması ve iş piyasalarının beklediği mesleki yeterliliklerin iş hayatına kazandırılması yönünde hedeflediğimiz programlara ulaşmak için ANKESOB/BMEDB'nin çatısı altında önemli çalışmalar ortaya koyan kıymetli hocalarıma değerli katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bizler, maddi ve kültürel değer üreterek insan yaşamının kolaylaşmasına katkı yapan sizlerin görüş ve değerlendirmelerini çok önemsiyoruz. İnşallah değerli görüş ve değerlendirmelerinizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da konuşmasında "Ekonomik gelişmişlikte başarının sırrı mesleki-teknik eğitimde. Ülkemizin, kalkınması yönünde sağlayacağı başarının, mesleki-teknik eğitime gereken önemin verilmesi sonucunda olacağına inanıyorum. Mesleki teknik eğitim ile özel sektör iş piyasaları-istihdam ilişkisini daha da güçlendirmeliyiz. Ekonomik kalkınmanın en önemli aracı iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Bunun farkındalığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşyerlerimizin rekabet gücü ile verimliliğinin artırılması noktasında sürekli yeni arayışlar içerisindeyiz. Verimliliğimizi ölçümleyecek yeni bir Enstitüye ihtiyacımız var. Var olan kaynaklarımızı ekonomik ve rasyonel kullanmakla mükellefiz. Döngüsel ekonomiye geçişi sağlamak zorundayız. Ekonomi ile mesleki-teknik eğitim arasındaki yakın ilişkinin de hepimiz farkındayız. Mesleki eğitimin geleceği anlamında çok önemli bir ortak amaca hizmet eden BMEDB olarak aslında ülkemizin geleceğine çok önemli katkılarda bulunuyoruz. Bu dönem inşallah çalışmalarımız söylemde kalmayacak, eyleme de geçecek. Alacağımız kararlar esnaf ve sanatkâr camiamıza, Ankara'mıza hayırlı olur inşallah. Katılımlarınız için ANKESOB başkanımız Mehmet Yiğiner ve ekibi adına teşekkür ediyorum." dedi.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen tarafından, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Biriminin son toplantıdan bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ile çıraklık ve işletmelerde mesleki eğitimin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı üzerine faaliyetlerini sürdüren ANKESOB İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (BİDDG) ve odaların İDDG çalışmaları hakkında bilgi sunumu yapıldı.

Özen, sunumunun devamında şunları kaydetti: "Günümüz teknolojisi artan biçimde tekniğe dayanmaktadır. Bu durum mesleki ve teknik eğitime olan önemi artırmaktadır. İster gelişmiş ülke olun, isterse gelişmekte olan ülke olun mesleki ve teknik eğitim vazgeçilmezdir. Mesleki ve teknik eğitim önemlidir, var olmalıdır. Bizler de işgücü piyasalarının talepleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan 21.yüzyıl yetkinlikleri ile donanmış nitelikli elemanı yetiştirecek nitelikli mesleki eğitim için her türlü çabayı göstermek zorundayız. Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedeflerinin 4. maddesinde de herkes için eğitim ve nitelikli eğitimin önemi üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Hedefimiz nitelikli mesleki eğitim için yeni dönemin koşullarına uygun yeni stratejiler belirlemek olmalıdır. İşyerlerinin dijital ve yeşil dönüşümüne öncü olabilecek insan kaynağı yetiştirilmelidir. Bu hususta Birlik Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimimizde olduğu gibi üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile ilgili kamu-kurum kuruluşlarının işbirliği en üst seviyeye çıkarılmalı ve oluşturulan platformlarla konu önemine binaen tartışılmalıdır. Esnaf ve sanatkârlarımızın ar-ge ve inovasyon ile dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok danışmanlık desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. Proje odaklı gençler yetiştirebilmek için başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere, Kalkınma Ajansları için hazırlanacak projelerde hep birlikte, işbirliği içerisinde güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. Bugün de bu toplantı ile bunun en güzel örneğini görmekteyiz. Katılım ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.”

Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcı Bedri Ekşi de konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu çalışma doğrultusunda ve mesleki teknik eğitim sisteminin ve işgücü-istihdam ayağının tüm paydaşlarının da destekleri ile Ankara’da kayıtlı çırak sayısını çok kısa bir süre içerisinde 6 binden 18 bine çıkardık. Sayıyı buraya çıkarırken, herkesin kapısını çaldık. Sayı arttı ama esas mesele kaliteyi artırmak, eğitimin niteliğini artırmak. Eğitimin nitelikli ve ulaşılabilir olmasını önemsiyoruz ve bu yönde eğitim programlarımızın planlamalarını yapıyoruz. Mesleki eğitimde sihirli kelime istihdam. 18 bin çırak sayısının en az yarısı işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu mesleklerde istihdam demek. Nitelikli bir meslek eğitimi için okul-sektör işbirliğinin artması yönünde karşılıklı işbirliğine her zaman hazırız.”

İlgili gündem maddeleri çerçevesinde sunum ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Ankara'da Mesleki-Teknik Eğitim Uygulamaları, okul sektör işbirliği faaliyetlerinin değerlendirilmesi, BMEDB üyelerinin, yürütülen ve yürütülecek çalışmalara yönelik görüş bildirme, teklif ve önerileri üzerinde duruldu.

Toplantının son bölümünde; BMEDB üyelerine Mesleki ve Teknik Eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitenin artırılması yönünde yapmış oldukları çalışmalar ile ANKESOB/BMEDB’e vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.