AHMET KURT, ANADOLU BİLİŞİM BULUŞMALARI’NDA, “İŞ DÜNYASINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM”Ü DEĞERLENDİRDİ

Ekonomi 29.04.2023 - 00:01, Güncelleme: 01.05.2023 - 06:12
 

AHMET KURT, ANADOLU BİLİŞİM BULUŞMALARI’NDA, “İŞ DÜNYASINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM”Ü DEĞERLENDİRDİ

Mardin’de düzenlenen “Anadolu Bilişim Buluşmaları”, dijital dönüşüm başta olmak üzere iş dünyasını yakından ilgilendiren birçok konunun ele alındığı bir platforma dönüştü. Haberleşme Teknolojileri Kümelenme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kurt, “İş Dünyasında Dijital Dönüşüm”e ilişkin görüşlerini anlatırken KOBİ’ler ve yaşanan gelişmeler hakkında çok yönlü değerlendirmelerde bulundu.
ANKHABER Mardin, Harput Ajans ve Kamu Bilişim Derneğinin “Kadim Dünyadan Dijital Dünyaya Bakış” ana teması ve “Güçlü Birikim ve Yenilikçi Teknoloji” konuları Mardin’de düzenlenen “Anadolu Bilişim Buluşmaları”nda ele alındı.   İŞ DÜNYASINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gününde birinci oturumunun konusu, “İş Dünyasında Dijital Dönüşüm” idi. Moderatörlüğünü Mardin Artuklu Üniversitesinden Prof. Dr. Feridun Bilgin’in yaptığı oturumun konuşmacıları ise Haberleşme Teknolojileri Kümelenme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kurt, D-Link Ülke Müdürü Harun Sönmez ile Ruijie Networks Çözüm Müdürü Taner Elmas’tan oluşuyordu. Kendisi aynı zamanda iş insanı olarak üretimin de içinde yer alan, Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten ve İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Genel Başkanlığını da yapan Ahmet Kurt, İş Dünyasında Dijital Dönüşüm” konusunu çok yönlü değerlendirdi.   OSTİM / HTK’NIN KURULUŞ SÜRECİ Selamlamanın ardından, “Size öncelikle OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum” diyen Ahmet Kurt, süreci şöyle özetledi: “Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim için iş birliği-güç birliğini oluşturmak üzere 2017 yılında OSTİM tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) desteği ile haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kuruldu.”   HTK’NIN KURULMASIYLA BİRLİKTE… Katılımcılara Haberleşme Teknolojileri Kümelenme Yönetim Kurulu Başkan Vekili unvanıyla hitap eden Ahmet Kurt, “HTK günümüzde paradan daha değerli bilgi altyapısını, ülkemiz çıkarlarına uygun yönlendirmeyi amaçlamaktadır” dediği konuşmasında, Kümelenmenin kuruluşun ardından yaşanan gelişmeleri de şöyle aktardı: “Sektörün gelişmesi ve ileriye dönük hedeflerinin belirlenmesi için iş birlikleri kuracak, ortak projeler yapacak olan Küme, üyelerinin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeni teknoloji araştırmaları, kurumsallaşma, finans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi süreç yönetimi gibi konularda üyelerine olanaklar sunmaktadır. ‘Yerlilik ve millilik’ ilkeleriyle bezeli bir mantıkla çalışan HTK,  kuruluşu ile birlikte, HTK üyesi 16 firmanın katılımı ile Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G’yi geliştirmek üzere TÜBİTAK projesi yapmıştır. Proje sonunda Proje kapsamında Nihai ürüne yönelik prototipler oluşmuştur. UUYM5G projesi süresince küme üyeleri birikimlerini projeye aktarma konusunda istekli olmuşlardır. Örneklemek gerekirse; 7 ve 13 GHz Radyolink ürün gurubunda Bilgem dahil 8 firma yer almıştır. Radyolink ürünü başarı ile gerçekleştirilmiştir.”   KOBİ’LER VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM Dijital Dönüşümü; “Akıllı İşletmeler, Müşteri Deneyimi, Akıllı Uygulamalar ve İnovasyon, İnsan ve Kültür, Yönetilen Hizmetler” başlıkları altında değerlendiren ve “Yeşil Dönüşüm, Toplumsal Dönüşüm” gibi konulara dikkat çeken Ahmet Kurt, “Sanayide dijital dönüşüm” konusunu değerlendirirken KOBİ’lere özel bir yer verdi: “KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanı sıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedirler. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.  Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, bölgesel gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.”   DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YANSIMALARI “Sanayide dijital dönüşüm”ün yansımalarını üç madde halinde; 1-        Potansiyel olarak durmuş iş gücü üretkenliğini tetikler, 2-        Üretkenliğin temelini ortaya çıkarır, 3-        Dijitalleşme, sanayideki değişimin itici güç görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Her şeyden önce dijital dönüşümün ne demek olduğunu çok iyi anlamalıyız. Şeklinde özetleyen Ahmet Kurt, “Bu kapsamda dijital dönüşüm nedir?” sorusunun yanıtını da şu şekilde verdi: “Dijitalleşen iş süreçleri çoğaldıkça, yenilikçi bir strateji ve yönetim ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Bu nedenle dijital dönüşüm, dijital bir iş dünyasında günümüz pazarlarının gereksinimlerini karşılamak üzere yeni iş süreçlerini entegre etmek veya mevcut süreçler üzerinde değişiklikler yapmak anlamına geliyor. Bu dönüşüm, özellikle yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri, yenilenebilen enerji teknolojileri, bulut bilişim, giyilebilir teknolojiler, akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik gibi dijital teknolojiler ve ürünler vasıtasıyla gerçekleşir. Eğitim, sağlık, sanayi, tarım, ulaştırma, finans ve perakende gibi birçok sektörde de oldukça geniş bir etki alanına sahiptir. Dijitalleşme ile yalnızca yaşanan gelişmeleri takip etmezsiniz. Bununla birlikte küresel gelişmeleri ve kendi dinamiklerinizi çözümleyerek, etkili politikalar geliştiren, teknoloji üreten ve rekabetçi olan bir şirket haline gelebilirsiniz. Dolayısıyla, çoğu ülke, kendi yetkinlikleri açısından yeni sanayi devrimine ait taktiklerini ve yol haritalarını oluşturmaktadır. Endüstri 4.0’a geçişten yararlanmak, yapay zekâ teknolojilerini verimli bir şekilde kurmak ve bunlardan para kazanmak için firmalar kendisine yeni dijital teknolojileri ve yetenekleri eklemelidir. Buna da dijital endüstriyel dönüşüm denmektedir. Dijital değişiklikleri teoride uygulamak pratikte olduğundan daha kolaydır. Dijital dönüşüm, teknolojinin altyapısını hazırlamak ve firmanın eski düzenini bırakıp yeni bir düzene girmesini hedeflemektedir. Dijital endüstriyel operasyonu ayakta tutmak için her alanda değişiklikler gerçekleştirilmelidir. Özellikle, bir kuruluş, müşteri yaşam döngüsü boyunca değer yaratmak için iş modelini açık bir konumda tutmalıdır. Örneğin, geleneksel iş modellerinde müşteri hizmetleri, müşteri sorunla karşılaştığında başlar. Dijital endüstriyel modellerde servis ekipleri, kullanım ve performansı uzaktan izleyebilir, bir sorunun ne zaman olabileceğini öngörebilir ve problemi çözmek için proaktif olarak müşteriye ulaşarak kesinti süresini azaltabilir. Akıllı fabrikalar, imalat endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirecek şekilde gelişebilir.”
Mardin’de düzenlenen “Anadolu Bilişim Buluşmaları”, dijital dönüşüm başta olmak üzere iş dünyasını yakından ilgilendiren birçok konunun ele alındığı bir platforma dönüştü. Haberleşme Teknolojileri Kümelenme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kurt, “İş Dünyasında Dijital Dönüşüm”e ilişkin görüşlerini anlatırken KOBİ’ler ve yaşanan gelişmeler hakkında çok yönlü değerlendirmelerde bulundu.

ANKHABER

Mardin, Harput Ajans ve Kamu Bilişim Derneğinin “Kadim Dünyadan Dijital Dünyaya Bakış” ana teması ve “Güçlü Birikim ve Yenilikçi Teknoloji” konuları Mardin’de düzenlenen “Anadolu Bilişim Buluşmaları”nda ele alındı.

 

İŞ DÜNYASINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gününde birinci oturumunun konusu, “İş Dünyasında Dijital Dönüşüm” idi. Moderatörlüğünü Mardin Artuklu Üniversitesinden Prof. Dr. Feridun Bilgin’in yaptığı oturumun konuşmacıları ise Haberleşme Teknolojileri Kümelenme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kurt, D-Link Ülke Müdürü Harun Sönmez ile Ruijie Networks Çözüm Müdürü Taner Elmas’tan oluşuyordu.

Kendisi aynı zamanda iş insanı olarak üretimin de içinde yer alan, Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten ve İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Genel Başkanlığını da yapan Ahmet Kurt, İş Dünyasında Dijital Dönüşüm” konusunu çok yönlü değerlendirdi.

 

OSTİM / HTK’NIN KURULUŞ SÜRECİ

Selamlamanın ardından, “Size öncelikle OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum” diyen Ahmet Kurt, süreci şöyle özetledi:

“Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim için iş birliği-güç birliğini oluşturmak üzere 2017 yılında OSTİM tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) desteği ile haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kuruldu.”

 

HTK’NIN KURULMASIYLA BİRLİKTE…

Katılımcılara Haberleşme Teknolojileri Kümelenme Yönetim Kurulu Başkan Vekili unvanıyla hitap eden Ahmet Kurt, “HTK günümüzde paradan daha değerli bilgi altyapısını, ülkemiz çıkarlarına uygun yönlendirmeyi amaçlamaktadır” dediği konuşmasında, Kümelenmenin kuruluşun ardından yaşanan gelişmeleri de şöyle aktardı:

“Sektörün gelişmesi ve ileriye dönük hedeflerinin belirlenmesi için iş birlikleri kuracak, ortak projeler yapacak olan Küme, üyelerinin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeni teknoloji araştırmaları, kurumsallaşma, finans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi süreç yönetimi gibi konularda üyelerine olanaklar sunmaktadır. ‘Yerlilik ve millilik’ ilkeleriyle bezeli bir mantıkla çalışan HTK,  kuruluşu ile birlikte, HTK üyesi 16 firmanın katılımı ile Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G’yi geliştirmek üzere TÜBİTAK projesi yapmıştır. Proje sonunda Proje kapsamında Nihai ürüne yönelik prototipler oluşmuştur.

UUYM5G projesi süresince küme üyeleri birikimlerini projeye aktarma konusunda istekli olmuşlardır. Örneklemek gerekirse; 7 ve 13 GHz Radyolink ürün gurubunda Bilgem dahil 8 firma yer almıştır. Radyolink ürünü başarı ile gerçekleştirilmiştir.”

 

KOBİ’LER VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital Dönüşümü; “Akıllı İşletmeler, Müşteri Deneyimi, Akıllı Uygulamalar ve İnovasyon, İnsan ve Kültür, Yönetilen Hizmetler” başlıkları altında değerlendiren ve “Yeşil Dönüşüm, Toplumsal Dönüşüm” gibi konulara dikkat çeken Ahmet Kurt, “Sanayide dijital dönüşüm” konusunu değerlendirirken KOBİ’lere özel bir yer verdi:

“KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanı sıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedirler. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.

 Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, bölgesel gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.”

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YANSIMALARI

“Sanayide dijital dönüşüm”ün yansımalarını üç madde halinde;

1-        Potansiyel olarak durmuş iş gücü üretkenliğini tetikler,

2-        Üretkenliğin temelini ortaya çıkarır,

3-        Dijitalleşme, sanayideki değişimin itici güç görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

Her şeyden önce dijital dönüşümün ne demek olduğunu çok iyi anlamalıyız.

Şeklinde özetleyen Ahmet Kurt, “Bu kapsamda dijital dönüşüm nedir?” sorusunun yanıtını da şu şekilde verdi:

“Dijitalleşen iş süreçleri çoğaldıkça, yenilikçi bir strateji ve yönetim ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Bu nedenle dijital dönüşüm, dijital bir iş dünyasında günümüz pazarlarının gereksinimlerini karşılamak üzere yeni iş süreçlerini entegre etmek veya mevcut süreçler üzerinde değişiklikler yapmak anlamına geliyor.

Bu dönüşüm, özellikle yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri, yenilenebilen enerji teknolojileri, bulut bilişim, giyilebilir teknolojiler, akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik gibi dijital teknolojiler ve ürünler vasıtasıyla gerçekleşir. Eğitim, sağlık, sanayi, tarım, ulaştırma, finans ve perakende gibi birçok sektörde de oldukça geniş bir etki alanına sahiptir. Dijitalleşme ile yalnızca yaşanan gelişmeleri takip etmezsiniz. Bununla birlikte küresel gelişmeleri ve kendi dinamiklerinizi çözümleyerek, etkili politikalar geliştiren, teknoloji üreten ve rekabetçi olan bir şirket haline gelebilirsiniz. Dolayısıyla, çoğu ülke, kendi yetkinlikleri açısından yeni sanayi devrimine ait taktiklerini ve yol haritalarını oluşturmaktadır. Endüstri 4.0’a geçişten yararlanmak, yapay zekâ teknolojilerini verimli bir şekilde kurmak ve bunlardan para kazanmak için firmalar kendisine yeni dijital teknolojileri ve yetenekleri eklemelidir. Buna da dijital endüstriyel dönüşüm denmektedir. Dijital değişiklikleri teoride uygulamak pratikte olduğundan daha kolaydır. Dijital dönüşüm, teknolojinin altyapısını hazırlamak ve firmanın eski düzenini bırakıp yeni bir düzene girmesini hedeflemektedir. Dijital endüstriyel operasyonu ayakta tutmak için her alanda değişiklikler gerçekleştirilmelidir. Özellikle, bir kuruluş, müşteri yaşam döngüsü boyunca değer yaratmak için iş modelini açık bir konumda tutmalıdır. Örneğin, geleneksel iş modellerinde müşteri hizmetleri, müşteri sorunla karşılaştığında başlar. Dijital endüstriyel modellerde servis ekipleri, kullanım ve performansı uzaktan izleyebilir, bir sorunun ne zaman olabileceğini öngörebilir ve problemi çözmek için proaktif olarak müşteriye ulaşarak kesinti süresini azaltabilir.

Akıllı fabrikalar, imalat endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirecek şekilde gelişebilir.”

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (2 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sermin Koçak
(30.04.2023 02:19 - #362)
Süpersin Ahmet Kurt ,bu kadar bilgiyi, zekâda biriktirip, aktarmayı başarmak hiç kolay değil değil, alkışliyorum ....
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sermin Koçak
(30.04.2023 02:19 - #363)
Süpersin Ahmet Kurt ,bu kadar bilgiyi, zekâda biriktirip, aktarmayı başarmak hiç kolay değil değil, alkışliyorum ....
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.