Emekçinin hak / hukuk güvencesi HAK-İŞ’in ‘diplomasi’ yüzü!

Çalışma Hayatı 30.07.2023 - 12:06, Güncelleme: 30.07.2023 - 12:18
 

Emekçinin hak / hukuk güvencesi HAK-İŞ’in ‘diplomasi’ yüzü!

HAK-İŞ, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın öncülüğünde, uluslararası emek hareketine katkı sunarken, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine katkı sunmaya ve Filistin gibi mazlum halkların sesini duyurmaya da çalışıyor.
Dursun ERKILIÇ Ülkemizdeki 20 işkolunun tamamında örgütlü, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olmak üzere 21 sendikası, 81 il başkanlığı, 250’ye yakın şubesi ve 784.747 üyesiyle Türkiye’nin en etkin ve güçlü işçi sendikaları konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ, emeğin / emekçinin hakkını / hukukunu tavizsiz savunurken, dış ilişkileriyle de dikkat çekiyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın öncülüğünde her alanda varlığını hissettiren Konfederasyon, tepeden tırnağa her kademesiyle dış ilişkilere de büyük önem veriyor. Böylece, uluslararası emek hareketine ve Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine katkı sunarken, Filistin gibi mazlum halkların sesini duyurmaya da çalışıyor. “Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz” diyen Genel Başkan Arslan’ın, “HAK-İŞ, Filistin ve Kudüs’e destek amacıyla Kudüs Komitesi kurdu… Türkiye’de bu konuda komite kuran ve çalışma yapan tek konfederasyon HAK-İŞ” sözleri, çok değerli mesajlar olarak kayıt altına alındı.   SONDAN BAŞLAYACAK OLURSAK   Bilindiği gibi HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 11-12 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulunda Mahmut Arslan başkanlığa yeniden seçilirken yeni yönetim kurulu da şöyle şekillendi: Mahmut ARSLAN: Genel Başkan Yunus DEĞİRMENCİ: Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilattan Sorumlu) Devlet SERT: Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu) Halil ÇUKUTLİ: Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim, Araştırma, İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu) Mehmet Ali KAYABAŞI: Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu) Yeni Yönetim Kurulunun beynelmilel anlamda ilk önemli icraatı, Genel Başkan Mahmut Arslan öncülüğünde, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Mehmet Ali Kayabaşı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen, “HAK-İŞ - Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) Eğitim Programı” oldu. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi'ndeki Eğitim Programı; HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Filistin PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed ve Uluslararası İlişkilerden de sorumlu olan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Eğitim Programının açılışında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ortak eğitim vesilesiyle iki konfederasyon arasındaki ilişkilerinin daha da artacağını söyledi. Filistin’in, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Türkler için kutsal topraklar olduğunu hatırlatan Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’a bağlı Uluslararası Kamu Çalışanları Federasyonu’nun ekim ayında Cenevre’de kongresinin gerçekleşeceğini hatırlatarak, Kongrede Filistin ile ilgili bir konuşma yapacağını söyledi. Mevzuat ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ise “Filistin Davasını öz davamız sayıyoruz” dedi. Kayabaşı, HAK-İŞ’in Filistin ve Kudüs konusunda hassasiyeti yüksek tek STK olduğunu söyledi.   ITUC 5. KONGRESİNE KATILIM   HÜK-İŞ, Türkiye’nin uluslararası alanda iş birliği en yaygın ve güçlü işçi sendikaları çatı kuruluşu. Bilindiği gibi; Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 5. Kongresi, “Yeni Bir Sosyal Sözleşme” temasıyla, 17-22 Kasım 2022 tarihlerinde Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılmış, HAK-İŞ orada da yerini almıştı. Uluslararası sendikal hareket açısından büyük önem taşıyan bu Kongreye katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve kendisine eşlik eden Genel Başkan Yardımcıları ve Dış İlişkiler Uzmanları yaptığı konuşmalarla önemli mesajlar vermişti. Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Sekreteri Saleem Labacha ve beraberindeki heyetin HAK-İŞ’te ağırlanması; Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve beraberindeki heyet ile yapılan toplantı gibi faaliyet ve buluşmalar HAK-İŞ’in dünya çapındaki ağırlığını göstermesi bakımından önemliydi. Lübnan heyeti ile “Toplu İş Hukuku, Toplu Sözleşme ve Müzakere Teknikleri,  İşyeri Uygulama Deneyimleri ile Sendikal Hareket, Hedefler, Strateji, Sosyal Adalet, Demokrasi, Kültür-Medeniyet-Sendika: Yeni ve Etkin Sendikacılığı İnşa Etmek” konularının ele alınması ise Konfederasyonun aynı zamanda bir yol gösterici olduğunun ispatıydı.   MAHMUT ARSLAN’DAN ÖRNEKLER   HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu ve benzeri buluşmaları hem uluslararası ilişkiler hem de uluslar arası emek hareketi bakımından çok önemsiyor. Genel Başkan Mahmut Arslan diyor ki: - HAK-İŞ uluslararası sendikal hareketin saygın ve etkin bir parçası… - ITUC Başkan yardımcılığı görevi ve uluslararası örgütlerdeki aktif çalışmalar başarıyla yürütüldü, yürütülüyor. - HAK-İŞ, 50’den fazla konfederasyon ile işbirliği anlaşmaları imzalamış bir konfederasyon… HAK-İŞ, içte ve dışta emek / emekçi adına üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar’ın HAK-İŞ’i ziyaretinde dile getirdiği şu sözler, işin ‘diplomasi’ boyutunun nerelere kadar uzandığını net biçimde gösteriyordu: - Hâlâ neredeyse Lübnan'ın her köyünde, her kasabasında, Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan sarayların tamamında Türk bayrağı dalgalanıyor… Aynı şeyler Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Afrika, orta ve uzak Asya ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri için de geçerli.   YUNUS DEĞİRMENCİ İLE RAFİ AY KONFERANSTA   HAK-İŞ, yönetim kademesindeki isimlerle de uluslararası alanda sesini duyuruyor. IndustriALL Avrupa Ara Dönem Konferansı, “Avrupa’da Endüstri İşçileri İçin Güçlü Bir Ses, Güçlü Bir Sendika” temasıyla 34 Avrupa ülkesinden 119 sendika ve 455 Delegenin katılımıyla Yunanistan’ın Selanik şehrinde 31 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilirken; HAK-İŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve sendikanın Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fulya Pınar Özcan da toplantıdaydı. Toplantıda konuşan Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikalar arası iş birliklerinin sendikal hayata güç katacağını dile getirmiş, ayrıca, “Cumhurbaşkanımızdan ve yeni Hükümetten, sendikalar ve çalışanlar olarak beklentimiz çok” diyerek, emek dünyasının yeni kabineden beklentilerini en net biçimde ortaya koymuştu. Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ise, stratejik planın ilk bölümü olan “Avrupa’da Güçlü, Sürdürülebilir Endüstriyel İşler İçin Sendika Gücünün İnşası: Industriall Avrupa İçin Önceliklerin Belirlenmesi” gündemi üzerine çok önemli bir konuşma yapmıştı. Bunlar, HAK-İŞ adına son döneme dair anılması gereken gelişmelerden bazıları. Konfederasyon, dün olduğu gibi yarınlarda da yurt içinde üyelerinin hak / hukuk arayışını ve sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürürken, dış ilişkilerini, iş birliklerini de yeni yönetimiyle en üst seviyede devam ettirecektir.
HAK-İŞ, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın öncülüğünde, uluslararası emek hareketine katkı sunarken, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine katkı sunmaya ve Filistin gibi mazlum halkların sesini duyurmaya da çalışıyor.

Dursun ERKILIÇ

Ülkemizdeki 20 işkolunun tamamında örgütlü, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olmak üzere 21 sendikası, 81 il başkanlığı, 250’ye yakın şubesi ve 784.747 üyesiyle Türkiye’nin en etkin ve güçlü işçi sendikaları konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ, emeğin / emekçinin hakkını / hukukunu tavizsiz savunurken, dış ilişkileriyle de dikkat çekiyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın öncülüğünde her alanda varlığını hissettiren Konfederasyon, tepeden tırnağa her kademesiyle dış ilişkilere de büyük önem veriyor. Böylece, uluslararası emek hareketine ve Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine katkı sunarken, Filistin gibi mazlum halkların sesini duyurmaya da çalışıyor.

“Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz” diyen Genel Başkan Arslan’ın, “HAK-İŞ, Filistin ve Kudüs’e destek amacıyla Kudüs Komitesi kurdu… Türkiye’de bu konuda komite kuran ve çalışma yapan tek konfederasyon HAK-İŞ” sözleri, çok değerli mesajlar olarak kayıt altına alındı.

 

SONDAN BAŞLAYACAK OLURSAK

 

Bilindiği gibi HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 11-12 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulunda Mahmut Arslan başkanlığa yeniden seçilirken yeni yönetim kurulu da şöyle şekillendi:

Mahmut ARSLAN: Genel Başkan

Yunus DEĞİRMENCİ: Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilattan Sorumlu)

Devlet SERT: Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu)

Halil ÇUKUTLİ: Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim, Araştırma, İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu)

Mehmet Ali KAYABAŞI: Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu)

Yeni Yönetim Kurulunun beynelmilel anlamda ilk önemli icraatı, Genel Başkan Mahmut Arslan öncülüğünde, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Mehmet Ali Kayabaşı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen, “ HAK-İŞ - Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (PGFTU) Eğitim Programı” oldu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi'ndeki Eğitim Programı; HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Filistin PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed ve Uluslararası İlişkilerden de sorumlu olan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Eğitim Programının açılışında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ortak eğitim vesilesiyle iki konfederasyon arasındaki ilişkilerinin daha da artacağını söyledi. Filistin’in, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Türkler için kutsal topraklar olduğunu hatırlatan Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’a bağlı Uluslararası Kamu Çalışanları Federasyonu’nun ekim ayında Cenevre’de kongresinin gerçekleşeceğini hatırlatarak, Kongrede Filistin ile ilgili bir konuşma yapacağını söyledi.

Mevzuat ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ise “Filistin Davasını öz davamız sayıyoruz” dedi. Kayabaşı, HAK-İŞ’in Filistin ve Kudüs konusunda hassasiyeti yüksek tek STK olduğunu söyledi.

 

ITUC 5. KONGRESİNE KATILIM

 

HÜK-İŞ, Türkiye’nin uluslararası alanda iş birliği en yaygın ve güçlü işçi sendikaları çatı kuruluşu. Bilindiği gibi; Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 5. Kongresi, “Yeni Bir Sosyal Sözleşme” temasıyla, 17-22 Kasım 2022 tarihlerinde Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılmış, HAK-İŞ orada da yerini almıştı.

Uluslararası sendikal hareket açısından büyük önem taşıyan bu Kongreye katılan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve kendisine eşlik eden Genel Başkan Yardımcıları ve Dış İlişkiler Uzmanları yaptığı konuşmalarla önemli mesajlar vermişti.

Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) Genel Sekreteri Saleem Labacha ve beraberindeki heyetin HAK-İŞ’te ağırlanması; Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar ve beraberindeki heyet ile yapılan toplantı gibi faaliyet ve buluşmalar HAK-İŞ’in dünya çapındaki ağırlığını göstermesi bakımından önemliydi.

Lübnan heyeti ile “Toplu İş Hukuku, Toplu Sözleşme ve Müzakere Teknikleri,  İşyeri Uygulama Deneyimleri ile Sendikal Hareket, Hedefler, Strateji, Sosyal Adalet, Demokrasi, Kültür-Medeniyet-Sendika: Yeni ve Etkin Sendikacılığı İnşa Etmek” konularının ele alınması ise Konfederasyonun aynı zamanda bir yol gösterici olduğunun ispatıydı.

 

MAHMUT ARSLAN’DAN ÖRNEKLER

 

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu ve benzeri buluşmaları hem uluslararası ilişkiler hem de uluslar arası emek hareketi bakımından çok önemsiyor.

Genel Başkan Mahmut Arslan diyor ki:

- HAK-İŞ uluslararası sendikal hareketin saygın ve etkin bir parçası…

- ITUC Başkan yardımcılığı görevi ve uluslararası örgütlerdeki aktif çalışmalar başarıyla yürütüldü, yürütülüyor.

- HAK-İŞ, 50’den fazla konfederasyon ile işbirliği anlaşmaları imzalamış bir konfederasyon…

HAK-İŞ, içte ve dışta emek / emekçi adına üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGTL) Başkanı Bechara El-Asmar’ın HAK-İŞ’i ziyaretinde dile getirdiği şu sözler, işin ‘diplomasi’ boyutunun nerelere kadar uzandığını net biçimde gösteriyordu:

- Hâlâ neredeyse Lübnan'ın her köyünde, her kasabasında, Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan sarayların tamamında Türk bayrağı dalgalanıyor…

Aynı şeyler Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Afrika, orta ve uzak Asya ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri için de geçerli.

 

YUNUS DEĞİRMENCİ İLE RAFİ AY KONFERANSTA

 

HAK-İŞ, yönetim kademesindeki isimlerle de uluslararası alanda sesini duyuruyor.

IndustriALL Avrupa Ara Dönem Konferansı, “Avrupa’da Endüstri İşçileri İçin Güçlü Bir Ses, Güçlü Bir Sendika” temasıyla 34 Avrupa ülkesinden 119 sendika ve 455 Delegenin katılımıyla Yunanistan’ın Selanik şehrinde 31 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilirken; HAK-İŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve sendikanın Uluslararası İlişkiler Sekreteri Fulya Pınar Özcan da toplantıdaydı.

Toplantıda konuşan Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikalar arası iş birliklerinin sendikal hayata güç katacağını dile getirmiş, ayrıca, “Cumhurbaşkanımızdan ve yeni Hükümetten, sendikalar ve çalışanlar olarak beklentimiz çok” diyerek, emek dünyasının yeni kabineden beklentilerini en net biçimde ortaya koymuştu.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ise, stratejik planın ilk bölümü olan “Avrupa’da Güçlü, Sürdürülebilir Endüstriyel İşler İçin Sendika Gücünün İnşası: Industriall Avrupa İçin Önceliklerin Belirlenmesi” gündemi üzerine çok önemli bir konuşma yapmıştı.

Bunlar, HAK-İŞ adına son döneme dair anılması gereken gelişmelerden bazıları. Konfederasyon, dün olduğu gibi yarınlarda da yurt içinde üyelerinin hak / hukuk arayışını ve sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürürken, dış ilişkilerini, iş birliklerini de yeni yönetimiyle en üst seviyede devam ettirecektir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.