Reklam kod içeriği yüklenmemiş.
Reklam kod içeriği yüklenmemiş.
Güncel (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 02.06.2022 - 01:29, Güncelleme: 02.06.2022 - 01:29

İlçelerdeki kültür ve tabiat varlıkları da sahipsiz değil

 

İlçelerdeki kültür ve tabiat varlıkları da sahipsiz değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi’nin Başkentin kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili çalışmalarını bir haftadır anlatmaya çalıştım. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in anlattıkları ve yapılan sunumda dile getirilenler sadece Ankara’nın merkezi ile ilgili değil. İlçelerde de çok önemli plan ve projeler geliştiriliyor, uygulanıyor. Ayaş’ta İmar Planı Bunlardan biri, “Ayaş Koruma Amaçlı İmar Planı”. Konuya ilişkin bilgiler “Güncel Çalışmalar”a şöyle yansıyor: “Ayaş Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Yapım İşi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Belediyemizce yetki verilmiştir. Planlama süreci, Belediyemizle ortak yürütülmektedir.” Jeopark ve turizm “Kızılcahamam Çamlıdere Jeoparkı” da önemli bir projedir. Benim için ayrıca önemlidir. Çünkü parkın açılışına katılan gazetecilerden biriydim. Bekir Ödemiş Başkanın yaptırdığı sunumdan anlıyorum ki turizmi teşvik amaçlı önemli çalışmalar var. Şöyle:  “Türkiye’nin ilk jeoparkı olma özelliği taşıyan Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı, 2006-2009 yılları arasında TÜBİTAK destekli Ankara Üniversitesi ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) öncülüğünde, MTA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün paydaşlığı ile 16 Temmuz 2010’da açılmıştır. Böylelikle jeoturizm için ilk adımlar atılmış, ulaşımı kolay bazı jeositler düzenlenerek ziyarete açılmıştır. Jeopark projesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, alanı kapsayan İlçe Belediyeleri ve Jeoleoji Mühendisleri Odası ile koordineli biçimde çalışmalar yürütülmüştür. Bu girişimler neticesinde Ankara JEOPARK ve JEOTURİZM altyapı hizmet birliği kurulmasına karar verilerek, bir tüzük hazırlanmıştır. Proje ile Ankara il sınırları içerisindeki jeopark alanlarının tespiti ve jeolojik turizme açılması hedeflenmektedir.” Konak restorasyonu “Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı Restorasyonu” da ilçe projelerinden biri. Gölbaşı’nın Hallaçlı Mahallesi’nde yapımına 1924 yılında başlanan, 1929 yılında tamamlanan ve Hallaçlı Mehmet (Atak) Ağa’ya ait konak, kızı Andaç Atak tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanmıştır. Erken Cumhuriyet döneminde inşa edilen, Birinci Ulusal Mimarlık döneminin izlerini taşıyan ve karma teknikle inşa edilen konağın yanında büyük bir bahçesi ve bir fırını bulunmaktadır. 18 Mart 1994 tarihinde Koruma Kurulu tarafından tescil edilen yapının rölöve projeleri 10 Şubat 2022 tarihinde onaylanmış olup, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları devam etmektedir. Koruma Kurulu onayı aldıktan sonra yapının sosyal içerikli işlevine ilişkin değerlendirmeler kesinlik kazanacak ve uygulama aşamasına geçilecektir. Önemli restorasyon “Hasanoğlan Köy Enstitüsü Restorasyonu”, köy enstitülerine özel ilgisi, sevgisi olanları mutlu eden projelerden. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu bilgilendirmeyi yaptı: “Ankara Elmadağ Hasanoğlan’da yer alan, en güzel enstitü yerleşkelerinden birine sahip Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün Başkanlığımızca hem yerleşkeyi hem enstitü ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere restore edilmesine karar verilmiştir.  Milli Eğitim Bakanlığı’na bu restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için başvuru yapılmış, Bakanlıktan gelen olumlu yazının ardından ise Belediye Meclisinden de oy birliği ile çalışma yapılması kararını alınmıştır. Ancak Bakanlıkça uygun görülmüş olan talep daha sonra iptal edildiği için bu aşamada çalışmalar durdurulmuştur.”  Polatlı projeleri… ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi, Ankara’nın gelişmiş ilçelerinden Polatlı’da iki önemli restorasyon projesi uyguluyor.  “Polatlı Karacaahmet Türbesi Restorasyonu”yla ilgili bilgiler şöyle: 16. yy. yapısıdır. Hoca Ahmet Yeseviye bağlılığı, savaşçı ve hekim kimliğiyle Anadolu ve Rumelinin Türkleşmesine katkısı olan alperenlerden birisidir. Yarı efsanevi hayat hikayesi nedeniyle pek çok yerde adını taşıyan türbeler bulunmaktadır. Polatlı ilçesine bağlı Karacaahmet Türbesi de bunlardan biridir. Polatlı’nın Karacaahmet (Köyü) Mahallesi’nde, köyün 1 km. kadar kuzeyinde bir tepenin eteklerinde yer alan türbe, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen şeklinde ve üzeri tonozla örtülü bir türbe yapısıdır. 13 Ocak 2016 tarih ve 56 sayılı Belediye Meclis kararı ile restorasyonu onaylanan yapının uygulama çalışmaları devam etmektedir. “Polatlı Gedikli Mahallesi Hasan Ali Ağa Çeşmesi”siyle ilgili yapılan iş ve işlemler de şöyle: Polatlı’nın Gedikli Mahallesi’nde yer alan ve Koruma Kurulu tarafından anıt eser olarak tescillenen çeşmenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Koruma Kurul tarafından onaylanmıştır. Çeşmeyi de içine alan yaklaşık 185 metrekarelik alanın çevre düzenlemesinin yapılması ve restorasyon projesinin uygulama işi devam etmektedir. Kazan ve Kalecik Kahramankazan Yassıören Çeşmesi Restorasyonu: Kahramankazan’ın Yassıören köyünde, ASKİ mülkiyetinde olan çeşmenin restorasyon çalışmaları 4Ağustos 2021 tarihinde başlanılmış olup çalışmalar kasım 2021’de tamamlanmıştır. Kalecik Kazancıbaba Türbesi Restorasyonu: Horasan erenlerinden olduğu bilinen ve Fatih Sultan Mehmet'in tüfekçibaşısı olduğu söylenen Kazancıbaba’nın türbesi Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde de yer almaktadır. Kalecik’in Halilağa Mahallesi’ndeki Kazancıbaba Türbesi’nin restorasyon uygulaması devam etmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi’nin Başkentin kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili çalışmalarını bir haftadır anlatmaya çalıştım. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in anlattıkları ve yapılan sunumda dile getirilenler sadece Ankara’nın merkezi ile ilgili değil. İlçelerde de çok önemli plan ve projeler geliştiriliyor, uygulanıyor. Ayaş’ta İmar Planı Bunlardan biri, “Ayaş Koruma Amaçlı İmar Planı”. Konuya ilişkin bilgiler “Güncel Çalışmalar”a şöyle yansıyor: “Ayaş Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Yapım İşi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Belediyemizce yetki verilmiştir. Planlama süreci, Belediyemizle ortak yürütülmektedir.” Jeopark ve turizm “Kızılcahamam Çamlıdere Jeoparkı” da önemli bir projedir. Benim için ayrıca önemlidir. Çünkü parkın açılışına katılan gazetecilerden biriydim. Bekir Ödemiş Başkanın yaptırdığı sunumdan anlıyorum ki turizmi teşvik amaçlı önemli çalışmalar var. Şöyle:  “Türkiye’nin ilk jeoparkı olma özelliği taşıyan Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı, 2006-2009 yılları arasında TÜBİTAK destekli Ankara Üniversitesi ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) öncülüğünde, MTA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün paydaşlığı ile 16 Temmuz 2010’da açılmıştır. Böylelikle jeoturizm için ilk adımlar atılmış, ulaşımı kolay bazı jeositler düzenlenerek ziyarete açılmıştır. Jeopark projesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, alanı kapsayan İlçe Belediyeleri ve Jeoleoji Mühendisleri Odası ile koordineli biçimde çalışmalar yürütülmüştür. Bu girişimler neticesinde Ankara JEOPARK ve JEOTURİZM altyapı hizmet birliği kurulmasına karar verilerek, bir tüzük hazırlanmıştır. Proje ile Ankara il sınırları içerisindeki jeopark alanlarının tespiti ve jeolojik turizme açılması hedeflenmektedir.” Konak restorasyonu “Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı Restorasyonu” da ilçe projelerinden biri. Gölbaşı’nın Hallaçlı Mahallesi’nde yapımına 1924 yılında başlanan, 1929 yılında tamamlanan ve Hallaçlı Mehmet (Atak) Ağa’ya ait konak, kızı Andaç Atak tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanmıştır. Erken Cumhuriyet döneminde inşa edilen, Birinci Ulusal Mimarlık döneminin izlerini taşıyan ve karma teknikle inşa edilen konağın yanında büyük bir bahçesi ve bir fırını bulunmaktadır. 18 Mart 1994 tarihinde Koruma Kurulu tarafından tescil edilen yapının rölöve projeleri 10 Şubat 2022 tarihinde onaylanmış olup, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları devam etmektedir. Koruma Kurulu onayı aldıktan sonra yapının sosyal içerikli işlevine ilişkin değerlendirmeler kesinlik kazanacak ve uygulama aşamasına geçilecektir. Önemli restorasyon “Hasanoğlan Köy Enstitüsü Restorasyonu”, köy enstitülerine özel ilgisi, sevgisi olanları mutlu eden projelerden. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu bilgilendirmeyi yaptı: “Ankara Elmadağ Hasanoğlan’da yer alan, en güzel enstitü yerleşkelerinden birine sahip Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün Başkanlığımızca hem yerleşkeyi hem enstitü ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere restore edilmesine karar verilmiştir.  Milli Eğitim Bakanlığı’na bu restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için başvuru yapılmış, Bakanlıktan gelen olumlu yazının ardından ise Belediye Meclisinden de oy birliği ile çalışma yapılması kararını alınmıştır. Ancak Bakanlıkça uygun görülmüş olan talep daha sonra iptal edildiği için bu aşamada çalışmalar durdurulmuştur.”  Polatlı projeleri… ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi, Ankara’nın gelişmiş ilçelerinden Polatlı’da iki önemli restorasyon projesi uyguluyor.  “Polatlı Karacaahmet Türbesi Restorasyonu”yla ilgili bilgiler şöyle: 16. yy. yapısıdır. Hoca Ahmet Yeseviye bağlılığı, savaşçı ve hekim kimliğiyle Anadolu ve Rumelinin Türkleşmesine katkısı olan alperenlerden birisidir. Yarı efsanevi hayat hikayesi nedeniyle pek çok yerde adını taşıyan türbeler bulunmaktadır. Polatlı ilçesine bağlı Karacaahmet Türbesi de bunlardan biridir. Polatlı’nın Karacaahmet (Köyü) Mahallesi’nde, köyün 1 km. kadar kuzeyinde bir tepenin eteklerinde yer alan türbe, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen şeklinde ve üzeri tonozla örtülü bir türbe yapısıdır. 13 Ocak 2016 tarih ve 56 sayılı Belediye Meclis kararı ile restorasyonu onaylanan yapının uygulama çalışmaları devam etmektedir. “Polatlı Gedikli Mahallesi Hasan Ali Ağa Çeşmesi”siyle ilgili yapılan iş ve işlemler de şöyle: Polatlı’nın Gedikli Mahallesi’nde yer alan ve Koruma Kurulu tarafından anıt eser olarak tescillenen çeşmenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Koruma Kurul tarafından onaylanmıştır. Çeşmeyi de içine alan yaklaşık 185 metrekarelik alanın çevre düzenlemesinin yapılması ve restorasyon projesinin uygulama işi devam etmektedir. Kazan ve Kalecik Kahramankazan Yassıören Çeşmesi Restorasyonu: Kahramankazan’ın Yassıören köyünde, ASKİ mülkiyetinde olan çeşmenin restorasyon çalışmaları 4Ağustos 2021 tarihinde başlanılmış olup çalışmalar kasım 2021’de tamamlanmıştır. Kalecik Kazancıbaba Türbesi Restorasyonu: Horasan erenlerinden olduğu bilinen ve Fatih Sultan Mehmet'in tüfekçibaşısı olduğu söylenen Kazancıbaba’nın türbesi Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde de yer almaktadır. Kalecik’in Halilağa Mahallesi’ndeki Kazancıbaba Türbesi’nin restorasyon uygulaması devam etmektedir.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve ankhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.